NFO på facebook
Enighet i tarifforhandlingene
Oppdatert: 28.05.2014
Oppgjøret var i tråd med Frontfagene sitt oppgjør med et tillegg på kr 0.75 i timen.
Videre ble det revisjon og tillegg på noe tekst, justering av diverse tillegg, retningslinjer for innsyn til pensjonsordning, og en anmodning om allmenngjøring av Tariffavtale 279.
For mer inngående informasjon kan det enkelte medlem kontakte sin tillitsmann eller lokale avdeling. Forhandlingsutvalget var enige om å godkjenne forhandlingsresultatet etter omfattende forhandligsrunder, og kunne i ettertid si seg fornøyd med at vi unngikk brudd med etterfølgende mekling, noe som ville vært en belastning for alle parter.
Trond Hedsten
Leder Tariffkomitèen
Norsk Flytekniker Organisasjon