NFO på facebook
Nytt fra NFO lokalavdelinger
Publisert: 30.06.2014
Nytt fra NFO lokalavdelinger fremlagt på siste sentralstyremøte.
NFO avd. Norwegian Air Shuttle
Ikke mye skjer, tech CPH gjennomgår
endring av annsettelse sted (de har til
nå vært ansatt på OSL), men på grunn
av skattemessige årsaker etc, blir de
som jobber på CPH ansatt i Danmark i
løpet av året.

Noen nye medlemmer.
Det er ferietid med mye innleie.

Ny hangar på OSL skal stå ferdig ca
utgangen av oktober, alt skal inn i den
nye hangaren innen 1/1-15.

Protokoll om AFP er oppsagt, info rundt dette søkt fra Due-Lund.

Alle flyene (787 Dreamliner) i Norwegian longhaul er overført til NAS, Norwegian longhaul var et midlertidig selskap for å komme i gang i Irland, denne overgangen av 787 inn i NAS har ingen stor betydning for teknisk avdeling. Det er fremdeles Goldcare som gjelder på 787.

Nytt fra avd. SAS
Forhandlinger om ferieordning for skiftarbeidere for de neste 2-årene er vedtatt. Ferieavtalen gjelder for 2-årsperioden 2014 og 2015. Partene skal så drøfte nye avtale for år 2016 og videre.
Det er også inngått ny skiftplan avtale ved teknisk avdeling BGO. Denne skal evalueres kommende høst.
Det har vært drøftelser om overtallighet innen teknisk avdeling. Denne prosessen fortsetter i august, i henhold til HA og AML.

Endringene som skjedde 1.januar 2014 med etablering av fripoliser, innen obligatorisk tjenestepensjon, ga mange usikkerhet om fremtidig avkastning. Ikke helt avklart enda. Stortinget vil få alternativ avkastningsmodell for fripoliser til behandling i 2014, eller tidlig i 2015. Alle vil få mindre i pensjon enn hva som var antatt på grunn av endringene innen alderspensjons- og tjenestepensjonsreglene. Dette er det vanskelig å kompensere for hvis man har høy alder.

Logg bok innført i samarbeid med LT i Danmark for teknikere i hele SAS systemet.
SAS og WF samarbeider om driftsløsning for tilstrekkelig mhrs-dekning i BGO.

Nytt fra avd. Widerøes
NFO Widerøe er gått inn i lokale lønnsforhandlinger. Vi har så langt hatt to møter, og vil avvente til etter sommerferien med å fortsette.