NFO på facebook
Nytt fra NFO lokalavdelinger
Publisert: 29.09.2014
Nytt fra NFO loakalavdelinger lagt frem på siste sentralstyremøte.
Nytt fra NFO avd. Norwegian
Vi får stadig inn nye fly (siste i dag tirsdag). Totalt nå 99 fly fordelt på 7 stk 787, 92 stk 737.
NAI har pr nå kun ett fly (EI-LNA), de resterende 787 dreamlinere er overført til NAS. Nowegian Longhaul som selskap er lagt ned, og de som jobbet der har blitt overført til NAI og NAS. Flyene blir etter all sannsynlighet flyttet tilbake til NAI når rute rettigheter er i mål i USA.

Alle 737-300 blir nå satt på bakken til vinteren for utfas (fra oktober /november), sammen med noen eldre 737-800. Økningen av fly i 2015 blir moderat siden vi faser ut et betydelig antall.
Jan P. Furmyr har blitt ny vedlikholds sjef etter Trond Ranvik fra 1. august. Bjørn Øgren har overtatt produksjon sjef posisjonen etter Morten Gabrielsen, er da produksjonssjef for Norge-Sverige og Danmark (var tidligere produksjons sjef for Sverige og Danmark.

Norwegian startet i sommer en prosess med å ansette teknikere i CPH under danske ansettelses vilkår (de har frem til nå vært ansatt i OSL).
Det er startet en nedbemannings prosess i SVG, grunnet flyene er spredd over hele Europa, og dette vanskeliggjør å rute flyene til SVG for vedlikehold. Alle berørte i SVG vil få tilbud om jobb i OSL.

Hangaren i OSL vil bli ferdig sent i høst, og NAS skal være ute av gamle Braathens hangaren til nyttår. Nå har vi 6 spor i Braathens hangaren, nye hangaren får 5 spor til 737, eventuelt 2 spor til 737 om en 787 står inne.

Nytt fra NFO avd. SAS
Det foregår omorganiseringer i SAS for å lage kortere beslutningsveier med mindre administrasjon.

Nye lokale lønnstabeller fra det sentrale lønnsoppgjøret pr 01.april 2014 er utarbeidet. Lokale lønnsforhandlinger for flytekniske funksjonærer er startet og for flyteknisk personell starter i nær fremtid.
Selskapet vil nedjustere med 60 ansatte på teknisk i Norge, arbeidet pågår. Et medlem i NFO har tatt sluttpakke.
Flere ansatte innen teknisk avdeling kan gå i AFP/pensjon i år.
Teknisk avdeling i Norge har fått ny personalsjef.

SAS og SAS tekniske avdelinger har en utfordring når det gjelder alders demografien.
Ny IA avtale mellom NAV og selskapet i Norge vil bli signert for nye 4 år. NFO har arbeidet for å få evaluert bruken av IA avtalen, har den innfridd forventningene til partene?

Nå pågår det et fullt flytypekurs på flytypen Airbus 320 ved OSL, med elever fra basen OSL og linjenettet. Det er planlagt oppstart av Boeing 737 NG typekurs ved OSL i høst. Alle ansatte skal i vinter gjennomgå CTS innen Human Factor, disse kursene starter disse dager.

Nytt fra NFO avd. Widerøe
WF har som mål å kutte 200 mill. Dette skal gjøres gjennom effektivisering av arbeidprosesser, LEAN filosofi og endringer i kollektivavtaler. NFO har vært i lokale forhandlinger og har nå sitt forhandlingsresultat ute til uravstemning.

Samtidig går 80K prosjektet mot slutten, og vi begynner å ta C-sjekker inn igjen. Disse har de siste årene vært tatt hos SAMCO i Nederland. Det sees på endringer av skiftplaner i den forbindelse. 
Vi har hatt tre typekurs så langt i år. Dash-8 100/200/300 og Q400. Dette begynner å merkes i produksjonen, da vi har vært marginalt bemannet.
Vi har tatt inn 8 lærlinger i høst. Disse er fordelt på hangar, og forskjellige verksteder.
Vi har fremdeles innleie, men etter planen skal disse sendes “hjem” før jul.