NFO på facebook
Spørreundersøkelse fra AEI
Publisert: 04.11.2014
De fleste av våre medlemmer har fått mail med en spørreundersøkelse, fra AEI - Aircraft Engineers International den inernasjonale flytekiker organisasjonen NFO er medlem av. Undersøkelsen omhandler erfaringer med avviksraportering.

Bagrunnen er at luftfartsmyndighetene skal gå over til å drive Performance based oversight, det vil si at tilsynet konsentrer om organisasjoner/ deler av organisasjoner med den laveste safety performance. Det skal gi mer frihet til de organisasjonene med god safety performance. Altså må sikkerheten måles først for å finne safety performance til den enkelte organisasjon, foreløpig er litt uklart hva som skal tas med i målingene. Raporterte avvik vil bli viktig i dette, så god raporteringskultur er essensielt.