NFO på facebook
Nytt fra NFOs lokalavdelinger
Publisert: 16.12.2014
Nytt fra lokalavdelingene, fremlagt på siste sentralstyremøte.
Nytt fra NFO avd. Norwegian
Det skal avholdes orienteringsmøte med firmaet, man leter etter effektivisering i
organisasjonen, blant annet ved å ha rett antall på rett plass.
CPH saken går sin gang med mye spørsmål fra de involverte.
Endel har vært på 787 kurs, og det går et kurs til i løpet av vinteren.
Lønnsforhandlinger foregår i ryddige former. Det foreligger ikke noe tilbud pr. nå og det kan se ut som ferie ordning kan være en av sakene i diskusjonen.
Endel 737CL er returnert, samt noen er parkert over vinteren for mulig bruk til sommeren igjen. Også startet utfase av noen av de eldre 737NG, 2015 blir moderat økning av flyflåten på grunn av endel utfase av 737NG og 737CL. De-mod av WI-FI er kostbart, da det krever endel manhours i re-skin av antenne området.
Ny hangar OSL ble tatt i bruk i desember 2014.

Nytt fra NFO avd. Widerøe
Årets lokale lønnsforhandlinger er avsluttet. Etter uravstemning ble det akseptert et lokalt nulloppgjør.

Widerøe vil fisjonere ut Part-145 og WF Ground Handling. Prosessen er godt i gang, og er nå inne i en fase med risikovurderinger. Fisjonen er ventet gjennomført i løpet av 1. kvartal 2015. Dette har medført en del usikkerhet blant personellet, men WFs ledelse og styreleder hevder at dette gjøres for å styrke satsingen innenfor hvert forretningsområde, samt bedre kunne ansvarlig gjøre ledelsen i det enkelte selskap. Det er forespeilet et økt fokus på teknisk salg, og vi er i den forbindelse i dialog med Bombardier for å se på potensielle kunder til 80K på Dash-8 100. WF teknisk er de eneste i verden med kompetanse på dette. Etter fisjonering vil pensjon være et tema vi har høy fokus på. Som eget selskap kan vi få en pensjonsordning som er ulik det resten av selskapet har. Vi har heller ikke forhandlingsrett på denne.

Widerøe vil overta base Florø fra SAS, sannsynligvis 1. jan 2015. Florø har tidligere vært under Widerøe, men ble virksomhetsoverdratt til SAS i 2011.

Nytt fra NFO avd SAS
Partene har i høst ført lokale forhandliger om ny lønnsavtale og endringer i særavtalene, partene kom til enighet om nye lokale avtaler den 13.desember.
Avd. SAS skal ha styremøte til uken.
En del har gått i pensjon. Det er kommet et tilbud om sluttpakke til ansatte født før 1970.
Årsmøte vil bli avholdt i februar.
Teknisk i Florø virksomhetsoverdras til WF.