NFO på facebook
AEI kongressen
Publisert: 30.01.2014
AEI skal få se rapporten etter tilsynene hos maintenance selskaper i asia og østblokken, noe AEI har etterlyst i 3år. EASA nektet utlevere den, men ombudsmannen i EU har bestemt at den skal utleveres. Så det nytter å stå på kravene for å sikre en trygg luftfart.
Aura
Hvordan står det til i Norge. Hva blir
raportert inn til tilsynet og hvordan går
det i forbindelse med tilsyn her. NFO blir
å ha det på agendaen for 2015. I møte
med tilsynet har vi hørt at teknisk kan bli
bedre på å rapportere. Så spørsmålet
er om våre rapporter sendes videre, eller
skriver vi Occurence rapport når vi bør
gjøre det.

Fint om dere skriver inn spørsmål på AEI sin side under FAQ. Still spørsmål, så leges det ut inkludert svaret på nettet, anonymt.

AEI prøver å verve flere medlemsorganisasjoner og har deltatt på den canadiske flyteknikerorganisasjonen sitt årsmøte. Det er ikke lett å verve nye, men vi ser og hører at det er mange like problemer innen internasjonal luftfart.

Det meldes om at enkelte føler seg presset til å skrive under papirer for å få flyene ut av hangaren. Vi håper at så ikke skjer i Norge. Skjer dette, meld i fra til NFO.
Integrety
Paul Cousine fra ALAEA - Australian Licensed Aircraft Engineers Association : Fortalte om viktigheten av fagforeningen og de kampene de har ført i Australia. Vi må markedsføre oss mer, få fram hvorfor vi er der, det har ALAEA jobbet mye med. De bruker også pengener på å fremme faget, en unison fagforening som jobber kun for deg og ditt yrkesvalg. Det er viktig at vi får fram at vi jobber for sikkerheten til de som skal fly. Vi er der for å reparere flyet til en luftdyktig standard slik at passasjerene kommer trygt fram.

Mustafa Colak Bucan viste regnskapet, økonomien kan alltid bli bedre i en frivillig organisasjon som AEI. Det jobbes med å få inn flere medlemmer, men det er vanskelig å rekruttere når de ikke ser hvorfor de skal være medlemmer. AEI er en organisasjon som jobber langsiktig med lovverket og teknikernes rettigheter.

AEI gjør noen regelendringer for å kunne ta inn ekstra hjelp ”Executive Officers”. Disse skal jobbe med regelendringer. De vil da også se hvordan AEI jobber, muligens ta fremtidige verv i AEI. Her er det bare og melde sin interesse framover for å jobbe for flyteknikerens beste.

AMFA - Aircraft Mechanics Fraternal Association, USA, fortalte om viktigheten av å sørge for kvaliteten på arbeidet vi gjør. At det diskuteres på arbeidsplassen. Det er vi som er starten på sikkerheten i luften. Selskapene har økt arbeidsmengden og planlegger mer enn det er tid og tilgjengelige ressurser til. Derfor er det viktig at vi sier i fra og skriver avvik. Igjen blir det nevnt at det er viktig at den enkelte engasjerer seg i sitt yrke.

Trevor Woods, Flight Standard Director i EASA fortalte at de omorganiserte EASA i september og fikk inn en ny stilling som Strategi and Safety Managment Director. Dette for å følge opp fremtidige utfordringer i bransjen og sikre at sikkerheten er tilfredsstillende. Han fortalte også at AEI er en respektert fagorganisasjon som gir gode faglige input til EASA.
EASA vil sette mer fokus på: rapportering av feil når det oppstår og ikke bare inn til maintenance base. Kompetansen til NAA (National Aviation Authorities) inspektører og quality systemene i selskapene skal også sees på. Så selv om det går sakte framover, nytter det med det engasjementet vi har.
145-024
John Harris fortalte om EASA Working group 145-024. Han fortalte om viktigheten med god kontakt med eget Luftfartstilsyn, noe vi i Norge kan være fornøyd med. Det er viktig å understreke hva din signatur står for. Som flytekniker signerer vi for at alt arbeid er gjort i henhold til fabrikantens vedlikeholdsmanualer. Dette for å opprettholde høyeste grad av safety, du er den som setter standarden for kvaliteten på jobben. Og poengterte viktigheten av å skrive Occurence rapport.

Tommy Olsen fra NHF gikk igjenom AEI sin elektroniske Occurence Reporting System som er på vei. Og holdt et fint innlegg om norske offshore helikopter operasjoner, viste også en fin film som viste hvilke forhold man står ovenfor med ekstreme vær situasjoner. Olsen fortalte om NHF sitt svar på høringen om helikopter offshore operations.

Ola Blomqvist fortalte om. Performance-Based Environment (PBE) Safety Performance Indicators, Performance –Based Oversight. Lack of oversight: Et regionalt selskap med AOC fra Estonia, opererer på ”kortbane” i Sverige på kontrakt med de svenske myndighetene. Tre alvorlige hendelser.

Fra Airbus kom Yannick Malinge, Senior vice president chief product safety officer. Moro når han forteller hvor viktig det er med høyest mulig standard på opplæring, at teknologien har gitt bedre sikkerhet og at deling av informasjon er viktige elementer for en sikrest mulig luftfart.145-024
Så hva fremtiden bringer kan bli spennende. Vi har akkurat svart på en høring fra EASA om ”New training or new teaching technologies” NPA 2014-22 . Kort fortalt kan ikke program erstatte en god instruktør, som kan respondere med elevene i klasserommet, og det er ingen ting som kan slå praktisk trening med hands on. Teste/ operere flyets systemer i forbindelse med et kurs.

AEI sitt styre ble uendret. Tord Holen fortsetter litt til. Rune Thuv ble valgt inn som Thrustee B. Det er behov for flere personer i AEI styret, de ønsker flere bein å stå på og Øyvind Strøm NHF ble valgt inn som Executive Officers. Så ønsker du å bidra for å sikre fremtiden til deg som tekniker, gjøre oss stolte av vårt arbeide, og ikke minst sørge for en sikrest mulig reise fra A til B. Vi ser etter deg for verv i NFO og AEI.

Andreas Sundt
Leder Teknisk Utvalg
Norsk Flytekniker Organisasjon