NFO på facebook
Outsourcing av vedlikehold
Publisert: 28.01.2015
Den danske avisa Politiken har en lengre artikkel om outsourcing av vedlikehold til lavkostland.
En amerikansk undersøkelse viste at i 2003 var ca 30% av base maintenance sjekker foretatt i lavkostland, tilsarende tall for 2012 var 80%.
På oppdrag for den amerikanske kongressen ble det foretatt en undersøkelse om outsourcing er en trussel mot flysikkerheten. Den konkluderte med at outsourcing i seg selv ikke har direkte konsekvenser for flysikkerheten. Selv om flyene ikke vedlikeholdes så nøye som før, så er nyere fly i seg selv blitt teknisk sikrere. Eksperterne bak rapporten mener at sikkerheten blir nedprioriteret, og at tilsynet med utenlandske flyverksteder bør forbedres, da det i lengden kan få alvorlige konsekvenser.

Siden 2003 har antall anmerkninger til europeiske selskaper fra myndighetene i EU og USA økt med 60%.

En alvorlig konsekvens av outsourcingen er at kompetanse forsvinner, og at muligheten for opplæring av nye flymekanikere og teknikere blir dårligere.

AEI hevder at outsourcing til lavkostland er en trussel mot flysikkerheten og at myndighetene må kontrollere dette mer.

Les hele saken hos Politiken.dk