NFO på facebook
Nytt fra NFOs lokalavdelinger
Publisert: 08.03.2015
Nytt fra NFOs lokalavdelinger, fremlagt på siste sentralstyremøte.
Nytt fra NFO avd. Widerøe
WFs leder Lars Kobberstad vil avtre
som leder av Widerøes flyveselskap 28
februar 2015. Dette skjer etter uenighet
med styreleder i WF om virkemidler for
å nå de besparelser som WF har satt
som mål. Dette kom helt overraskende
på de ansatte og det spekuleres i om
det blant annet kan ha sammenheng
med pilotenes siste utspill om at de
ikke lenger vil godta en allerede
forhandlet lønnsreduksjon. Dette kunne
de gjøre da de hadde en
reforhandlingsklausul i sin
forhandlingsprotokoll. Pilotene gikk
forøvrig ut i media og hevdet at
dugnadsånden i Widerøe var død, da
de og kabinansatte var de eneste som hadde bidratt med en lønnsnedgang og besparelser for selskapet. Denne påståtte dugnaden har aldri vært kommunisert fra pilotene, og er nok heller et pressmiddel mot WF for å ha en retrettmulighet på sin lønnsnedegang om de andre ansatte i WF ikke går ned tilsvarende. De kabinansatte har i ettertid av utspillet fra pilotforeningen sagt at de står ved sin lønnsnedgang.

Hos teknisk er vi snart ferdige med 80K programmet. Det siste flyet står inne nå, og forventes ferdig i slutten av april. Etter dette tar vi over C-sjekkene som til nå har vært tatt hos SAMCO Nederland.

Fisjonsplanene går sin gang. NFOWF er ikke involvert i særlig grad. Vi har vært med på en risikoanalyse, men ellers er det lite informasjon om hva som foregår.

Vi har ellers nettopp avholdt årsmøte i NFOWF og har fått ny kasserer og sekretær.

Nytt fra NFO avd. Norwegian
NAS har flyttet inn i ny HGR på OSL.
Norwegian teknisk overtok Dreamliner vedlikeholdet fra 1/3-15 på Gardermoen, og senere i mars overtar Norwegian teknisk Dreamliner vedlikeholdet for Norwegian på Arlanda. 2 teknikere er på Boeing fabrikken i Charleston for å overse bygging og mottak av nye Dreamlinere. Mange er og har vært på Dreamliner kurs. Det vil bli eget skift for dette.
Lokale lønnsforhandlinger er ferdig.
Det kommer 3 teknikere og 2 fagarbeidere fra SVG til OSL.
Man håper på flere tekniker stillinger.

Nytt fra avd. Thomas Cook Airlines Scandinavia
Det har vært noe diskusjon rundt skiftplan i OSL, men det ser ut til å bli 7 på og 7 av. AML følges i forbindelse med skift.
Man vil få 6 nye A321 og flere av de gamle vil få ny cabin å bli lakkert.
2 motorbytter på A330 er utført ute i OSL siste år. Man ordnet seg med telt og varme aggregat rundt motorene.
En tekniker har sluttet og en ny er ansatt.
11 fly operer ut fra Skandinavia. TCAS går bra i Norge. TCAS er omorganisert som en større enhet. For driften i Norge kan det slå begge veier da den har gått veldig bra.
Det er 88 fly i konsernet i Tyskland opererer man under navnet Condor.
På OSL lider man av manglende fasiliteter på LINE.

Nytt fra avd. SAS
60 overtallige som vil bli tatt hos dem med minst teori i bunn, bla fagarbeidere uten BASIC. Noen blir beholdt og da etter ansiennitet. Det er blitt tilbudt en hvis form for sluttpakke for dem som sier opp frivillig.
Det er forhandlinger om skiftplan på gang.
SAS teknikere som har vært satt av til WF produksjon skal nå inn sammen med de andre som driver med fremmedhandling.
Fortsatt klasseroms undervisning ved brush up. Nåværende ferieordning blir beholdt ut 2017. De lokale forhandlingene er ferdig.
Årsmøte avholdt 26/2-15 Rune Haugland valgt til ny leder.
Nytt datasystem «AMOS» er på vei inn.