NFO på facebook
Konflikten i Norwegian
Publisert: 04.03.2014
NFO har etter intern avstemning valgt å forholde oss nøytral til konflikten i Norwegian, men vi kjenner igjen problemene. Teknisk vedlikehold av norske fly har i de siste 10 årene blitt outsourcet til lavkostland i stor stil. I dag drives det nesten ikke tungt vedlikehold (store planlagte sjekker, større modifikasjoner og reperasjoner) av rutefly i Norge, kun mindre vedlikehold og utbedring av feil som oppstår i driften er igjen. Widerøes Flyveselskap er et hederlig unntak, de driver tungt vedlikehold i Bodø. Innleie er også et kjent problem på teknisk side, teknikere leies inn fra innleieselskaper med adresse i skatteparadiser, det begrunnes med midlertidige behov, men det er eksempler på innleie over mange år, midlertidig behov?