NFO på facebook
Jeg, Andreas Sundt er nyvalgt leder i NFO
Publiserrt: 30.03.2015
Når VG tv ringte satt jeg å skrev på deler av denne artikkelen. Jeg vil si med en gang at jeg føler at intervjuet ble klippet til noe annet enn hva jeg føler jeg svarte. Det er veldig sjelden en eller to årsaker til en flyulykke. Noe denne ulykken også viser.

Det var mitt aller første intervju som leder pr tlf. Den bratte lærekurven håper jeg at ble taklet godt nok. Både tekst, lyd, film kan klippes til et ønsket budskap så sant det ikke er direkte sendt TV. Det viktigste er at vi skal prøve å ikke spekulere i årsaker. Og ikke minst vise at vi er seriøse aktører som jobber for at luftfarten er trygg teknisk sett.
Roger har gjort en god jobb med å
fremme yrket og viktigheten av vår
tilstedeværelse, jeg vil med dette takke
Roger og hans familie for deres bidrag.
Noen snakker muligens om å hoppe
etter Wirkola. Roger løper, og de som
prøver å holde følge får definitivt litt trim.
Han vil så klart bli savnet, styre vil
fortsette jobben for å opprettholde en
sikker luftfart, viktigheten med
myndighets utstedte sertifikater, vi
ønsker fortsatt kontroll fra myndighetene,
at den enkelte ansatte skal få
muligheten til utvikling, meningsfylte
oppgaver og ikke minst gå av som
pensjonist når tiden er inne.

Litt om meg selv, jeg jobber som
flytekniker i Widerøe ved Sandefjord
lufthavn Torp. Og som nyvalgt leder i
NFO vil jeg takke for tillitten som er gitt
meg fra alle lokalavdelingenes
representanter ved årets
representantskap.

Til alle dere der ute som sørger for at
flyene våre frakter passasjerene og våre
flygende besetninger trygt til sitt bestemmelsessted, forventer jeg at dere fortsatt holder fokus på jobben, uavhengig av hva ledelsen finner på i fremtiden. Bransjen har dessverre solgt ut masse erfaring ved å legge ned tungt vedlikehold, fremdeles skjer det nedbebanninger som skader rekruttering og kunnskapsunderlaget vårt. Grunnleggende kunnskap er viktig for å sikre punktlighet og regularitet.
Bruk dine tillitsvalgte og verneombud.

Hva kan du gjøre? Meld inn avvik som oppdages på jobbkort, prosedyrer, eller egne feil som blir begått slik at vi fremdels opprettholder sikkerheten. Jeg er klar over at det å sette seg ned å skrive et avvik i en hektisk hverdag kan virke litt tungt, men det er viktig med tanke på fremtiden. Luftfartstilsynet synes de får lite avvik fra teknisk hold. Jeg har lovet at vi skal følge det opp. AEI har nå opprettet et eget anonymt rapporteringssystem, de savner også rapporter. Sjekk airengineers.org
Jeg kan også bli flinkere til å skrive avvik, så er det også sagt.

Viktige saker for oss framover:
• Støtte AEI
• Følge opp lover og bestemmelser innen EASA og norsk AML.
• Fortsatt fokus mot de som styrer landet.
• Se på lærlingeordningen og kvaliteten på den med tanke på utfasingen av tungt vedlikeholdt.
• Vi må ta en gjenomgang av alders sammensetningen i bransjen med tanke på rekrutteringen. Det er ikke bare å sende folk på kurs, de trenger også praksis en stund før du fungerer optimalt som flytekniker.
• Få lov til å gå av med pensjon med ”helsa” i behold, det er forskjell på arbeidsbelastningen.

I NFO sitt sekretariat sitter det flere gode personer som jeg vil bruke og støtte meg på.
Ønsker alle mine kolleger i luftfarts Norge en trivelig dag.

Med vennlig hilsen
Andreas Sundt
Leder NFO