NFO på facebook
Nytt fra NFOs lokalavdelinger
Publisert: 22.05.2015
Nytt fra NFOs lokalavdelinger, fremlagt på siste sentralstyremøte.
Nytt fra NFO avd. Widerøe
Det er nå bestemt at Widerøes tekniske
avdeling (Part-145) skal fisjoneres ut i
et nyopprettet selskap, WTS (Widerøes
Technical Services), 100% eid av
Widerøes Flyveselskap. Vi har i
utgangspunktet akseptert Widerøes
anledning til å organisere selskapet
som det vil, selv om vi ikke helt forstår
hva ekstra WTS kan oppnå utenfor
Widerøe, som det ikke kan oppnå med
oss innad i Widerøe. Med bakgrunn i at
WF kaller dette en
 virksomhetsoverdragelse vil de også
reservere seg fra å videreføre vår
nåværende ytelsepensjon inn i det nye
selskapet, og vil ha oss over på en ny innskuddspensjonsordning med det vi opplever som svært dårlige betingelser. Vi er uenige i at dette er en virksomhetsoverdragelse i lovens forstand, og har blant annet av den grunn sett det nødvendig å bruke advokat i saken, for i det hele tatt å bli hørt. Stridens kjerne inneholder også en protokolltilførsel fra lønnsforhandlingene i 2013 som vi mener sier noe om størrelsen på den pensjonen vi skal ha når vi går over til en innskuddspensjon. Saken går videre, og vi er fremdeles i dialog med selskapet.


Nytt fra NFO avd. Norwegian
Teamleader/skiftleder bemannet 24/7 fra 30/4-15.
3 stk. 737 Classic tatt i bruk fra 29/3 etter å ha vært vinterparkert.
Norwegian teknisk overtok 787 line maintenance 1/3-15 i Oslo og 16/3 i STO. I CPH er det Monarch som har maintenance. Driften har gått bra, men det har vært en del flytting av personell mellom basene i oppstarten grunnet lite folk med CRS. Siste pulje som var på kurs har fortsatt ikke CRS. 6 mann i Miami for kurs på composite repairs.
Flytting av personell fra SVG til OSL er ferdig i denne omgang. Neste pulje blir flyttet over i 2016.
CPH saken: Prosessen med flytting til dansk skatt er i gang. Neste steg blir å se på hvordan de skal organiseres.
Alle i OSL skal ha 3 dagers lodde og klemme kurs.
Innleie for sommerprogrammet er totalt 20 mann.