NFO på facebook
Clash of the titans?
Publisert: 19.09.2015
Det raser for tiden en kamp mellom gigantene, de tre store gulf-selskapene: Emirats, Ethiad og Qatar Airways på den ene siden, og de tre store amerikanske som er igjen etter fusjoner på den andre siden, American som fusjonerte inn US Airways, Delta som fusjonerte inn Northwest og United som fusjonerte inn Continental.
De amerikanske beskylder gulf-
selskapene for å være subsidiert av
eierstatene med til sammen 42
milliarder dollar, alle tre selskapene er
statseide. De amerikanske hevder dette
er brudd på "Open Skies" avtalene
mellom USA og hennholdsvis De
Forente Arabiske Emirater (Emirates og
Ethiad) og Qatar (Qatar Airways). Og at         Foto av Delta fly: Lasse Fuss/Wiki Commons, fotomontasje: NFO
gulf-selskapenes trafikk til/fra USA må
begrenses, da dette ikke er fair konkuranse som truer
amerikanske jobber. Amerikanske myndigheter ser for tiden på dette, og har mottatt over 3000 svar på sin høring om saken.
Gulf-selskapene svarer med beskylde de amerikanske for å være subsidiert, gjennom konkursbesyttelsen (Chapter 11) med gjeldsslettelser de fikk da de var på konkursens rand etter kolapsen i markedet etter 11. september. De beskyldes også for og ha fått gunstige skatteordninger og gunstige lån hjulpet av amerikanske myndigheter.
Dette har blitt storpolitikk og USA`s utenriksminister har blitt involvert.

ITF, den Intarnasjonale Transportarbeider Føderasjonen har undersøk arbeidsvilkårene i gulf-selskapene, spesielt kvinnelige kabinansatte hadde dårlige vilkår, noe av det de fant:
-De kunne sies opp hvis de ble gravide.
-De måtte ha tilatelse fra selskapet for å gifte seg.
-De kunne ikke hentes eller bringes til selskapets fasiliteter av andre enn ektemann eller en mannlig slektning.
-De kunne sies opp hvis de fikk tatoeringer, selv om de ikke var synlige med uniformen på, eller at de ikke hadde korrekt hårfrisyre.

Mer om denne saken:
-Fakta artikkel fra Associated Press som forklarer det meste.
-Komentar i Forbes, som støtter gulf-selskapene.
-Komentar i Huffington Post, som støtter de ameikanske selskapene


Jan-Kristian Hansen
NFO INFO