NFO på facebook
Nytt fra NFOs lokalavdelinger
Publisert: 21.09.2015
Nytt fra NFOs lokalavdelinger.
Nytt fra NFO avd Norwegian
Vi har i den siste tiden hatt en god dialog med ledelsen om fast ansettelse av
personell som har gått på langtidskontrakter hos oss i vår produksjon. NFO-
NAS ser positivt på fremtiden med tanke på at ledelsen nå trekker i samme
retning når det gjelder fast ansettelse, fremfor kontraktører på lange kontrakter.
Vi er også enige om at det vil være behov for innleie i tiden fremover, men da
av mer kortsiktig karakter.
Norwegian har et prosjekt på gang hvor vi skal fly fra Karibien til USA, og det er i
den forbindelse opprettet midlertidige baser som blir bemannet av våre egne
teknikere. Dette er en prosess som har gått meget ryddig for seg og vi ser
positivt på dette prosjektet både med tanke på at det er nye og spennende
utfordringer, men også at dette sikrer våre arbeidsplasser. Det viser at
Norwegian er godt fornøyd med det arbeidet vi utfører på våre fly.
NFO-NAS og Norwegian har i lang tid jobbet med en endring av status på vår
CPH base. Denne jobben er nå snart ferdig og våre danske kollegaer vil da         Så nytt at det ikke er laget annet enn en modell,
være ansatt i en dansk filial under Norwegian paraplyen.                                            unducted fan motor, fremtidens flymotor.


Nytt fra NFO avd Widerøe
Widerøe har nå fullført 80K/ESD programmet på sine-100 maskiner, og vi har tatt inn igjen C-sjekker i eget hus. Arbeidsmengden er stor og vi går nå over fra en 4 ukers skiftplan til en 5 ukers skiftplan på Base Maintenance. Dette skal gjøre driften av C-sjekkene litt mer forutsigbar.
Noe utsatt overtok Widerøe Technical Services (WTS) 1. august base BGO med 12 teknikere fra SAS. Dette er en klassisk virksomhetsoverdragelse. Vi ønsker våre nye kolleger hjertelig velkomne.
Forhandlingene om ny pensjonsordning er like rundt hjørnet. NFO og Paratklubben samarbeider godt i denne saken.
WTS har midlertidig ansatt 5 nyutdannede fagarbeidere i hangar, og 2 på Avionikk, og har samtidig tatt inn 8 nye lærlinger hvorav 5 i hangar og 3 på Avionikk.

Nytt fra NFO avd TCAS
En nyansatt og vi er igjen 6 teknikere. Det kommer en frivillig prøve ordning som gjør at alle kan arbeide som beskrevet i aml 10... Dette giver mere fleksibilitet i forhold til endringer i flyprogrammet.