NFO på facebook
AEI Annual Congress 2015 i Seattle
Publisert: 01.10.2015
Årets AEI kongress (Aircraft Engineers International) ble åpnet av AEI’s leder Robert Alway og generalsekretær Fred Bruggeman. Kongressen ble holdt i Hilton Seattle Hotel i Seattle, Washington, USA fra tirsdag 22. til fredag 25.september 2015. Den amerikanske medlemsorganisasjonen AMFA (Aircraft Mechanics Fraternal Association ved AMFA National Director mr. Louie Key) var i år vertskap og arrangør av årets kongress, som er den 43 kongressen i rekken.

AEI ble dannet i 1971. Pr i dag representerer AEI kollektivt på vegne av ca 40 000 sertifiserte flyteknikere fra over 30 land.

Saker fra fjorårets kongress i Paris ble gjennomgått. Saken om nye EU regler
for flypassasjerers rettigheter ved ”flytekniske feil” ble spesielt diskutert; sitat
fra AEI (oversatt til norsk); ”Loven sier nå at flytekniske defekter er "ikke
uforutsette hendelser". Dette er en økonomisk fordel for noen parter, men ikke
for de operative luftfartsselskapene, og på grunn av kostnadene involvert vil
disse kompensasjonene spise av deler av overskuddet, derfor blir det så mye
fokus på selskapene, og spesielt kan fokuset mot flyteknisk personell bli satt
under utilbørlig press for å "tøye" reglene eller i verste fall ”forbigå” regler og
prosedyrer.”

AEI følger opp de sikkerhetsrelaterte aspektene denne saken kan fremtvinge,
og AEI tar derfor dette aspektet opp den organisatoriske veien i EU
organisasjonen.
Utdrag fra AEI generalsekretærs rapport for perioden
2014-2015
Alle kongresser ender med ett Executive Board møte straks i etterkant av
kongressene og Paris i år 2014 var ikke et unntak. Kongressen i Frankrike i fjor
var for eksempel besøkt av EASA direktør, Trevor Woods, som tydelig uttrykte at
EASA ikke er fornøyd, men med de åpne og ærlige diskusjoner AEI og EASA
har hatt, de som var prioritert av AEI, og fokus på EASA sin utvikling og
forbedring og langt borte fra den politiske ”backstabbing” de er vant til, med
mange andre lobbyorganisasjoner. AEI vil fortsette arbeidet på denne måten
mot EASA, og prøver å forbedre arbeidsforholdet for organisasjonen, ikke fordi
AEI "liker" EASA, men vi trenger EASA for å forbedre beskyttelsen av AEI
medlemmenes rettigheter og privilegier og holde oppe verdien av de
personlige sertifikatene vi har.

AEI kan forbedre det mye, men da trenger vi alle viktige aktive innspill fra
medlemsorganisasjonene, også individuelle fra våre AEI medlemmer. Innspill
og elementer som utarbeidelse og innsamling av rapporter, loggbok data som
bør gi grunnlag for vurderinger, svare på spørreskjemaer fra AEI, FAQ-ofte stilte
spørsmål, AEI-undersøkelser av ulike problemstillinger.                                             AMFA leder Louie Key og tekn. direktør Alaska
Airlines, Kurt Kinder                                                          

AEI har sendt ut forespørsler om informasjon om feil eller misforståelser innen bedriftsledelse til medlemsorganisasjoner, feil eller misforståelser innen flyvedlikehold, feil eller misforståelser innen tolkning av forskriftene, og feil eller misforståelser i bruken av individets eller personens rettigheter og privilegier, tvinges noen til å gjøre hva de ikke skal gjøre, ”blind” signering for oppgaver andre har gjort uten engang å ha hatt muligheten til å delta i arbeidet eller inspisere dette selv.

AEI har nylig gjort en forespørsel om tolkningen av de nasjonale myndigheter i Part 66/145 sitt ansvarsområde for flyteknikere med et Part 66 sertifikat, og så langt har AEI kun mottatt svar fra tre NAA, disse kom i tillegg fra tre av AEI’s hovedstyremedlemmer( Executive Board). De har gjort dette selv om dette var en HASTE forespørsel fra AEI ut til medlemmenes hovedorganisasjoner i alle de 30 landene.

Denne kongressen diskuterte igjen saken om tolkningsforskjeller ved de nasjonale NAA’s(Nasjonale luftfartsmyndigheter), fordi når det fastsettes en nasjonal tekst som de fleste land har gjort, er dette gjort ved å oversette EASA reguleringer inn i den nasjonale lovgivningen. For eksempel, ifølge det engelske språket er ordet i teksten i Part 145 innen ansvar for Sertifiserende personell "verify" som er å være en sterk og betydningsfull aktivitet, andre land tolker, etter oversettelse til sitt nasjonale språk, dette som en "enklere og mindre betydningsfull aktivitet" uten å tenke på å sjekke noe av det arbeidet AEI har ytret og ment. Vi har også her, fått tre svar fra tre lands NAA’s, og disse er dessverre med tre forskjellige tolkninger. Dette viser at altfor mye tolkes og dette kan gi lavere kvalitet.

En del av tiltakene vi har satt i gang var krevende, fra vår sak om innsyn i nasjonale NAA’s og tilgang til dokumenter slik som for eksempel årlige revisjonsrapporter fra nasjonale myndigheter på en del 145 organisasjoner. Vi spurte også de tilknyttede flyselskaper for å gjøre dette, men med ikke mye resultater.

Vårt offisielle forhold mot EASA om innsyn resulterte til slutt i å motta mange revisjonsrapporter, i løpet av de siste 10 årene fra land som Estland og Tyskland på grunn av de problemene som AEI ser disse landene har. Sviktende nasjonale myndigheter gjør forglemmelser i arbeidet med tilsyn av flere vedlikeholdsorganisasjoner.AEI norske

I år har vi endelig bevis på at noen av de viktige sakene og punktene AEI har hevdet innen EASA i mange år, nå har blitt dagens virkelighet. Hver revisjon nasjonale NAA gjør nå, inkludert loggbok sjekker; mer press blir satt på nasjonale myndigheter og gjennom det å få de nasjonale flyselskapene til å rette seg mer strengt etter kravene som er satt innen EU-retten.

Dette betyr ikke at AEI er tilstede, fordi de forespurte revisjons resultatene over de siste par årene, i land som Tyskland og Estland, (på grunn av funn gjort av AEI’s medlemmer) viser mange hull, og dette hadde allerede AEI informasjon om. Det mangler fortsatt foreslåtte tiltak for å løse disse utfordringene, siste års revisjon viser at fjorårets funn IKKE er blitt løst. Og dette gjentas dessverre flere ganger. EASA er ofte fortsatt alvorlig sviktende her. Og AEI vil fortsette å påpeke dette fremover, fordi nasjonale NAA revisjoner er det sterkeste verktøyet EASA har, men derfor kan dette også kunne bli ett svakt ledd.
                                                                        De norske deltagerne, forran f.v.: Andreas Sundt og Leroy Lobo fra NFO, midten nyvalgt AEI
Endelig har AEI fått svar fra den               Technical Committee Chairman Geir Ove Erksen, bak f.v.: Øystein Gjengedal og Øyvind
europeiske ombudsmannen på               Strøm fra NHF.
organisasjonens tidligere forespørsel 
om å få tilgang til inspeksjonsdata fra EASA sine undersøkelser av vedlikeholds organisasjoner i Sør-Østlige Asia. AEI fikk gjennomslag for våre synspunkter. AEI må bruke denne innflytelsen til å sørge for at systemet vil bli endret på en slik måte det er ment å skulle fungere.

Rune Thuv
Trustee B, AEI