NFO på facebook
Til NFO sine medlemmer
Publisert: 12.11.2015
Ja da er høsten over og vinteren står straks for tur. Dette året har gått i overlydsfart for meg når det gjelder tiden.

Først vil jeg takke Tord Holen for den jobben han gjorde i AEI. Han gjorde en god jobb der. Den viktigste jobben for tiden er rettet mot EASA, Luftfartstilsynet, Samferdselsdepartementet og regelverkene der. Så denne sommeren var det viktig å skaffe et nytt navn til å ta over etter Tord. Så vi er veldig fornøyd med at Geir Ove Eriksen tar over, Geir Ove og Leroy i TU samarbeider godt i fbm. lovreguleringene av luftfarten. Vi sender dem på kurs i lovverket slik at vi blir enda bedre til å følge opp endringer.

Advokat bistand for medlemmer. Hvor går grensen for bistand, når skal vi si at
dette ikke kan dekkes av sentralstyre sin kassa, når bør eget lokalavdeling
dekke utgiften, hvor mye penger settes av til advokat bruk lokalt.

På sensommeren har vi brukt penger i fbm. oppsigelsesvernet. Jeg har fra
enkelte hold hørt at vi ikke støtter medlemmer med advokat. Jeg snakker for
NFO sentralt, så jeg vil med dette presisere at vi bruker penger på advokat
sentralt. Diskusjonen er jo hvilke saker skal sentralt være med å dekke delvis
eller helt. Mitt syn på dette er følgende, og det er derfor viktig at DU GIR
BESKJED til din lokale tillitsvalgte hvordan du/dere ønsker det. Vi har dette på
agendaen sentralstyremøtet 25.november.

Jeg er av den oppfatning at NFO sentralt skal støtte de sakene som man klart
ser vil kunne ramme alle avdelingene, som er viktig å få en dom på for
eventuelle fremtidige konflikter. Da snakker jeg om de sakene NFO sentralt
tar, de sakene som blir igangsatt av lokalforeninger dekkes lokalt og søkes dekt sentralt i etterkant der det syntes riktig.

Så til de sakene som rammer enkelt medlemmer, der mener jeg at hvert enkelt lokalavdeling bør sette av penger til slike utgifter. Dette med tanke på personvernet og deling av informasjon. Dette kan også i ettertid bes dekket delvis heller helt av NFO sentralt. Jeg ønsker dette fordi da slipper den som skal i en rettsak dele alle personlige opplysninger med flere NFO-styrer, for det er det som er realiteten når slike saker kommer opp på vårt sentralstyre. Slik må det også være når pengene tas fra felleskassa.

Dette året har også blitt satt av til å avgjøre om det er ønskelig at NFO skal la seg innlemme i LO eller Parat sitt system. Det innebærer at vi sier i fra oss noe av det viktigste vi har, og det er en egen hovedavtale. NHO mener at det gir oss mer makt å komme under en større paraply. Så hvordan ønsker du at fagforeningen din skal se ut. Det som er positivt med dagens NFO er at alle er i full jobb og føler daglig på kroppen hvordan vi har det. Minuset er at NFO´s styre -medlemmer jobber på fritid, eller med perm uten lønn som NFO igjen dekker opp. Ikke en fulltidsstilling der fagforeningsjobben er i 100% fokus, vi kan så klart gjøre forandringer på dette. Så sørg for å diskutere dette før lokalt årsmøte. Send gjerne mail til NFO sentralt.

Om noen tror at våre offentlig godkjente sertifikater er trygge, så må vi dessverre fremdeles kjempe for den saken. For å opprettholde sikker luftfart i det frie marked er offentlig godkjente personlige sertifikater, og ikke minst kontroll av markedet viktig. Vi har bestemt at det skal legges ut link til høringene som vi kommer til å kommentere. AEI som organisasjon har også bruk for nye ansikter. Der stiler nå Geir Ove opp etter Tord H. Det er mange dyktige mennesker i AEI. Problemet vårt er at vi har en økende alder på disse. NFO som organisasjon vil aldri bli sterkere enn det svakeste leddet. Din lokale tillitsmann er viktig for oss. Vi har behov for tillitsvalgte, på nyåret etter valgene lokalt og sentralt kommer det et nytt tillitsmannskurs. Der vil jeg anbefale også de som lurer på hva som skjer om å delta. Jeg ønsker økt rekruttering til styrene i de forskjellige selskapene som til slutt fører til økt rekruttering til AEI. Vi har bruk for deg, hva skal til for at vi skal få økt rekruttering til NFO sine verv. Er det ønskelig så møter jeg så klart opp på et allmøte i din lokalavdeling. Jeg må få beskjed i god tid.

Mitt neste innlegg vil handle om hvor vi bruker ressursene til NFO.


Mvh Andreas Sundt
Leder NFO