NFO på facebook
Ikke lett å bygge nye fly
Publisert: 14.12.2015
Airbus A320NEO ble nylig typegodkjent med 1. motoralternativ Pratt & Whitney PW1100G og 1. fly skulle etter planen overlevers til launch customer Qatar Airways i disse dager. Men pga. et motorproblem vil ikke Qatar overta fly før dette er fikset, Lufthansa blir da launch customer. Problemet er at motoren kjøles ujevnt ned etter shutdown, som fører til at deler slår/bøyer seg, og bladene HP kompressoren rubber mot compressor case. Dette skjer kun hvis motoren står mellom en og en halv og to timer, hvis motoren startes i denne perioden må den gå på idle i 3 minutter før taxing.

Pratt & Whitney PW1100G er første geared fan motor og første ultra-high bypass ratio fan motor i komersiell bruk, fan har større diameter enn eldre motorer, så stor at den har en gearbox mellom LP turbin og fan for å geare ned fan turtallet, og LP kompressor kan gå med høyere turtall, for å oppnå bedre effektivitet.

Senere kommer A320NEO med CFM LEAP som er det andre motoralternativet, den er ikke en geared fan og satser mer tradisjonell konfigrasjon. LEAP kjører høyere trykk og temperatur enn PW1100, og satser på avanserte materialer og har flere trinn i kompressorer og turbiner enn PW1100 og dagens CFM56-7.

En bra artikkel som sammenligner CFM LEAP og PW1100, fra et maintenance synspunkt(ekstern side).