NFO på facebook
Mer fra Luftfartskonferansen - CRITICAL MAINTENANCE TASKS
Publisert: 06.03.2016
I løpet av luftfartskonferansen ble det avholdt workshops for ulike temaer knyttet til luftfarten. Et av foredragene omhandlet critical maintenance tasks og ble holdt av seksjonssjef Morten Larsen og tidligere TU- og AEI representant Tord Holen, som nylig begynte sin stilling som flyteknisk inspektør luftfartstilsynet.
EASA regelverket utvikler seg stadig i tråd med flyulykker og hendelser som har oppstått og påvirket flysikkerheten. Med hendelser som har oppstått på grunnlag av flyvedlikehold blir definisjonen ”critical maintenance task” og ”flight safety sensitive maintenance task” brukt i EASAS regelverk og ellers i flyteknikerens hverdag. Definisjonen lyder som følger:
Critical Maintenance task:
Means a maintenance task that involves the assembly or any disturbance of a system or any part on an aircraft, engine or propeller that, if an error occured during its performance, could directly endanger flight safety”.

Fight Safety Sensitive maintenance task:
Maintenance task that involve the assembly or any disturbance of a control system that, if errors occured, could result in a failure, malfunction, or defect endangering the safe operation of the aircraft should be considered as Flight safety sensitive maintenace task.

Det er organisasjonens ansvar å sørge for å implementere prosedyrer for å fange opp potensielle feil og tilrettelegge hvordan en identifiserer en ”critical task”.
Det finnes to metoder for å fange opp feil etter utførelse av en critical maintenance task; ”independent inspection” og i sære tilfeller ”re-inspection”. Betydningen av ”inspection” kan innebefatte en kombinasjon av flere ”actions” (eks: visuell inspeksjon, operasjonelle tester, rigge-tester).
En independent inspection (dual inspection) krever 2 personer for å utføre en critical task; En som utfører jobben – og en uavhengig kvalifisert person som inspiserer.

DI-chart En re-inspection kan utføres av en og samme person etter en critical task i uforutsette hendelser: omstendighetene kan ikke betraktes som uforutsette dersom det ikke er programmert en kvalifisert person til å utføre independent inspection på en linjestasjon eller et bestemt skift. Den skal dermed ikke åpne for planlagt bruk. Tilsynet er også klare på at prosedyrene i MOE´en må beskrive hvilke situasjoner unntaket kan benyttes, og det skal i tillegg dokumenteres med en beskrivelse av selve gjennomføringen.

Et godt eksempel på hvordan en identifiserer ”critical tasks” derimot, kan enkelt forklares i et tabell-format som vist her. Denne kan også utvides dersom statistikken på en eller flere enkelthendelser øker. Beskriver organisasjonen din (MOE) dette godt nok, -og er det rom for tolkninger?

Tilsynet avsluttet foredraget med å vise en pyramide som illustrerer de ulike ansvarsforholdene innenfor utførelse av flyvedlikehold. I blant er det viktig å minne seg selv på hvilket ansvar vi har som flyteknikere!


Leroy Lobo

Leder av NFO´s tekniske utvalg