NFO på facebook
Mer fra Luftfartskonferansen
Publisert: 07.03.2016
Innovasjon og nytenkning i luftfarten – Stefan Hyttfors
Hyttfors snakket mer generelt om utvikling og innovasjon, enn luftfarten spesifikt. Han mener at flyselskapene ser mer på hverandre enn den generelle utviklingen og spesielt teknologiutviklingen. Andre bransjer er blitt kraftig påvirket av utviklingen av bla. delingsøkonomien, f. eks. taxibransjen av Uber og hotell av Airbnb.
Hastigheten på teknologiutviklingen øker hele tiden, og den kommer aldri i fremtiden til å gå så sakte som i dag hevder Hyttfors, nå starter utviklingen.

I løpet av 10 år byttes rundt 70% av selskapene på S & P 500 listen på New York børsen ut, nye kommer opp og gamle går under. Se på Kodak etter at digitalkamera kom, ingen hadde forutsett at Kodak skulle gå under. Og det var faktisk ingeniører hos Kodak som lagde det første digitalkameraet, men ledelsen avfeide det, kvaliteten var dårlig og de tjente godt på analoge kamera og film. Kodak tjente veldig godt på den tiden, og ledelsen så det ikke som fornuftig og bruke masse penger på å utvikle digitalkamera, «risk of ignorance, risk of investment».

GPS, flynavigasjon og sårbarhet
Professor David Last og Roger Holm fra Avinor hadde begge foredrag som gikk inn på vår kritiske avhengighet av GPS. Alle vet at vi bruker GPS til navigasjon, men det mange ikke er klar over at GPS er ekstremt viktig i systemer som er avhengig av nøyaktig tid. Bakkebaserte radarsystemer er avhengig av GPS for nøyaktig tid for å synkronisere radarene med hverandre slik at de kan kobles sammen i er system. Veldig mange kommunikasjonssystemer er avhengig av GPS tid for å fungere, bank og finans bruker GPS for å få korrekt tid på transaksjoner og enkelte el- kraft produksjons og overførings systemer brukes GPS tid til synkronisering. USA og Storbritannia bygd ut E-Loran som backup for tid fra GPS, E-Loran er «arvtakeren» til Loran-C, som Norge la ned i år. GPS signalene er veldig svake og sendes fra satellitter langt ute i atmosfæren og kan lett jammes eller forstyrres, små kompakte jammere fås kjøpt på internett, ferdig med tilkobling til sigarettenner. E-Loran er kraftige lavfrekvente signaler som sendes fra radiomaster på jorden. Disse jammer GPS, GSM mobiltelefon og politiradiofrekvenser. Mange bruker disse i arbeidsbiler og langtransport for å jamme elektroniske kjørebøker. Flyplasser som har tungt trafikkerte offentlige veier ved enden av rullebanene er utsatt hvis flyene bruker GPS/RNAV innflygninger. På Newark flyplassen ved New-York var de i 2011 plaget med at GPS basert innflygningssystem datt ut et par ganger hver dag over flere måneder, til slutt fant de ut at en lastebilsjåfør som passerte to ganger daglig hadde jammer i bilen for å unngå å betale bompenger.
Luftfarten har bakkebaserte navigasjonssystemer, VOR/DME, ILS og ADF og systemer i flyene som IRS som backup for GPS, og vil sannsynligvis ikke stoppe opp eller ha ulykker hvis GPS faller ut, men kapasiteten til lufttrafikktjenesten vil gå ned viser en vurdering fra Norsk Romsenter. Avinor har startet å fjerne bakkebaserte navigasjonssystemer siden bruk av GPS er billigere. Ved et tilfelle rapporterte flere fly på innflygning til Kjevik ved Kristiansand at GPS signalene forsvant under innflygningen når de passerte over et punkt, en rasteplass langs E39, konklusjonen var at et vogntog som stod parkert der var utstyrt med jammer. Avinor anskaffer nå utstyr for å detektere jammingsutstyr.

Norske flysikkerhetsresultater 2015
Ingen omkomne eller alvorlig skadde i ruteflygning, inkl. offshore helikopter.
Innlands helikopter flygnin hadde fire ulykker uten omkomne, men 2 alvorlig skadde.
3 omkom i privatflygning, 1 med seilfly og 2 i mikrofly.
Kommersiell luftfart var det 56 personskader, ikke alvorlige, flesteparten er kabinansatte som skades pga. turbulens, passasjerer skades av håndbagasje som ramler i hodet på dem fra bagasjehyllene.

Det er stor økning i skader på luftfartøy, fra 239 skader i 2014 til 403 i 2015, dette er noe som bekymrer Luftfartstilsynet. Den desidert største andelen skjer under ground handling, 241 av 403, 25 skader skyldtes birdstrike. Det mest alvorlige er skader som blir påført på bakken, men som ikke rapporteres.


Jan-Kristian Hansen
Webredaktør/Leder INFO komitéen
Norsk Flytekniker Organisasjon