NFO på facebook
Generasjonsskifte i NFO
Publisert: 12.03.2016
Siste punkt på agendaen på NFO´s representantskapsmøte i dag var valg av sekretariatets medlemmer, leder og kasserer som ble valgt for to år i fjor var ikke på valg.
Det spesielle i år er generasjonsskiftet,sekretariatets tre eldste medlemmer nestleder Per Ferskau, organisasjonssekretær Martin Ore og leder av tariff komitéen Trond Hedsten stilte ikke til gjenvalg.

Alle tre er gamle ringrever som har vært i
bransjen lenge, Per er 57 år gammel,
Martin er 61 og Trond er 65, to av de tre
som ble valgt inn som deres erstattere
er rundt 30.
Per har vært nestleder i NFO siden 2004.
Martin har vært organisasjonssekretær
siden 2007.
Trond har vært leder av tariffkomitéen
siden 2007, men allerede i 1989 ble han
valgt til leder av INFO komitéen i NFO.

Henning Ramvik ble valgt til ny nestleder
i NFO, han er 31 år gammel og jobber         F.v.: Nyvalgt org.sekr. Jostein Jensen, nyvalgt TK leder Arne Jensen, leder Andreas Sundt
som flytekniker i Norwegian, han har             og nyvalgt nestleder Hnning Ramvik.
jobbet i Norwegian siden 2012.
Jostein Jensen ble valgt til organisasjonssekretær i NFO, han er 32 år gammel og jobber som flytekniker i Widerøe, han har jobbet i Widerøe siden 2003.

Arne Jensen ble valgt til leder av tariffkomitéen i NFO, han har jobbet som flytekniker i SAS siden 1990.

Leder av Teknisk Utvalg Leroy Lobo og leder av INFO komitéen Jan-Kristian Hansen ble gjenvalgt.

NFO`s sekretariat etter valget.