NFO på facebook
Postflyulykken
Publisert: 18.03.2016
I forrige uke la den svenske havarikommisjonen frem en foreløpig rapport etter ulykken 8. januar med West Air flyet i Nord-Sverige. Flyet var på tur fra Gardermoen til Tromsø, i fraktrute for posten. Både data fra flight data recorder og cockpit voice recorder var mulig å avlese, alle 137 parametre fra FDR var mulig å avlese.
Pitch
Validering av FDR parameter opp mot
hverandre viser at 4 parametre, pitch
angle, roll angle, magnetic heading og
ground speed ikke kan stemme, disse 4
parametre kommer fra flyets #1 IRU
(inertial refrence unit). Dette er de
samme data som normalt sett
presenteres på kapteinens ADI.
Dataene fra FDR og CVR viser at
problemene startet da indikert pitch
plutselig begynte å vise nose up, de
andre datene tyder på at det er
feilindikasjon, de andre parametrene
viser ingen endring da pitch begynte å
indikere nose up og autopilot kobler
seg ut, sannsynligvis pga. mismatch
mellom data fra IR #1 og #2. Kort tid
etter dette beveges elevator for å pitche         Pitch fra FDR sammenlignet med utregnet faktisk pitch
nose down og stabilizer trim trimmes
mot nose down. De andre dataene viser at flyet begynner å pitche nose down, mens det fortsatt
indikeres nose up pitch. Havarikomisjonen har ut fra true airspeed, høyde og angle of attack regnet ut flyets faktiske pitch og sammenlignet med pitch registrert på FDR.

Under vises utskrift av parametre fra flight data recorder, med tid i sekunder langs x-aksen, og utrop fra voice recorder lagt på, alt fra den foreløpige havarirapporten.
Les hele rapprten på dden svenske havarikommisjonens sider.
FDR parametre