NFO på facebook
EASA´s regelverk finnes nå på NFO sin nettside
Publisert: 16.04.2016
Teknisk utvalg har utarbeidet en egen side i menyen kalt ”EASA regelverk”. Nettsiden inneholder en ”flowchart” der en kan trykke seg inn på consolidated (”forenklede”) versjoner av regulering EU 1321/2014 med underkategoriene PART M, 145, 66 og 147.
Mange av rettighetene du har som flytekniker står oppført her. Det hender det oppstår situasjoner knyttet til usikkerhet rundt prosedyrer, rettigheter og tolkninger av regeverket. Det å kunne klare å finne frem kan bidra til å løse flere spørsmål.

Det er for mange ikke like lett å finne frem i regelverket. Vi har derfor utarbeidet en "guide for dummies" som gir en generell beskrivelse av oppdelingen, samt eksempler på hvordan man finner frem. Denne finner du også som en lenke på nettsiden.

Teknisk utvalg jobber kontinuerlig med å holde oss oppdaterte på endringer og aktuelle saker som er viktige å formidle til våre medlemmer. I nærmeste fremtid vil vi også publisere andre artikler relatert til regelverk. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål: TU@nfo.no