NFO på facebook
Tarrifforhandlingene
Publisert: 14.05.2016
Ja da var årets tarifforhandlinger ferdige, etter at klokka passerte midnatt og gikk inn i 12.mai med noen timer. Jeg må ta dette som innkjøring siden dette er mine aller første reelle tarifforhandlinger.
I de sentrale tarifforhandlingene er det tekst på våre avtaler som er det viktigste, med en mulighet for generelt lønnstillegg innen for rammen til frontfagene.
Jeg vil takke vårt forhandlingsutvalg for mange gode innspill, der flere utmerket seg. Jeg føler at det endelig gror rundt noen av oss ”eldre”.
Vi har tatt hensyn til flyselskapene og den situasjonen norsk arbeidsliv er i. Det
vil si at det ble et ”0” oppgjør med justering på tekst, som økt minstelønn,
matpenger og bedret kategori A-rating. Første Sertifikat/sertifisering ble 6% for
A-mann, dette for å sikre A-mann og oss.
Vi har et ønske om allmenngjøring av vår tariff. Noe vi ikke ser ut til å få til uten
at vi kan bevise at det eventuelt foregår ulovlig dumping av arbeidsvilkår.
Pensjon er et annet viktig punkt for oss. At bedriftenes
tjenestepensjonsordninger skal drøftes med tillitsvalgte før det gjøres
eventuelle endringer, var også noe vi fikk gjennomslag for.

Det er en økt belastningen av nattarbeid de siste 10 årene som vi ikke har
oversikt over eller ser de helsemessige konsekvensene av. Myndighetene
ønsker at du skal jobbe lenger. Vi ønsker kun at du skal få lov til å gå av med
en pensjon som fortjent etter et langt arbeidsliv der din helse blir satt på prøve.
Vi har av den grunn tatt inn igjen i årets oppgjør protokollen fra 2012 meklingen.
Den utfordrer oss og arbeidsgiver til å sjekke ut helse/ livskvalitet til de ansatte,
relatert til den mengden nattarbeid vi utfører.
Vi har også fått på plass at partene skal drøfte seniorpolitiske tema årlig.
Dette vil vi følge opp i årene som kommer.
Tarifforhandlinger
Forhandlingsutvalget besto av:
Andreas Sundt - leder NFO,. Henning Ramvik -nestleder NFO, Jostein Jensen-org. sekr NFO, Arne Jensen-TK Leder NFO, Johnny Antonsen - leder NFO NAS, Kristoffer Olsen - nestleder NFO NAS, Ole Anders Galaasen - TK NFO NAS, Petter Strand - leder NFO WF, Robert Hermo - styre NFO WF og Petter Wettre - Nestleder NFO SAS.


Andreas Sundt
Leder
Norsk Flytekniker Organisasjon