NFO på facebook
AEI-Congress
Publisert: 24.10.2016
Den 11. til 14. oktober ble det arrangert årlig AEI-konferanse. Konferansen ble i år holdt på Island.

Arrangør for årets konferanse var Flugvirkafèlag Ìslands (FVFI), flyteknikerforeningen på Island, med medlemmer fra Icelandair. Konferansen ble holdt ved innenlandsflyplassen i Reykjavik. På konferansen stilte delegater fra blant annet Australia, Sverige, USA, England og Zimbabwe. Fra NFO deltok Geir Ove Eriksen, Petter Wettre og Øystein Eliassen fra SAS, samt Andreas Sundt og Robert Hermo fra WF. Norsk Helikopteransattes forbund stilte med Øyvind Strøm og Tommy Olsen.

AEI er en uavhengig organisasjon som har flysikkerhet som hovedformål. AEI
mener at sertifiserte flyteknikere, med gode forutsetninger er den beste
garantien for å opprettholde stor grad av sikkerhet innenfor ”continuing
airworthiness”. I Europa blir AEI anerkjent av EASA som en partner på linje
med andre tunge aktører innenfor luftfart, EASA ønsker at AEI deltar i utvikling
av lover og regler gjennom faste plasser tildelt i komiteer på alle nivåer og er
spesielt interessert i AEI sitt bidrag innenfor standardisering og rapportering
av uregelmessigheter. Teknikerorganisasjoner fra hele verden (fem kontinenter) er tilknyttet AEI, i Norge NFO og NHAF. I tillegg til fast plass i komiteer blir AEI bedt om å delta i relevante arbeidsgrupper (working groups) som gir ytterlige muligheter til å påvirke regelverket innenfor part-M/145/66/147 og dermed vår fremtid som flyteknikere.

Slik som andre årsmøter går mye av tiden med på å gjennomgå formalia. AEI`s (nå tidligere) generalsekretær Fred Bruggeman presenterte sin årsmelding. Der uttrykker han et sterkt ønske om at AEI opprettholder sin påvirkning av EASA og lokale myndigheter for å forbedre teknikernes privilegier og opprettholde verdien av våre sertifikater.

Etter det meste av det formelle var gjennomgått, ble det holdt foredrag fra de forskjellige komiteene i AEI hvor Geir Ove Eriksen sitter som AEI Technical Committee Chairman (ATAC). Han hadde en presentasjon om independent inspection, og bruken av dette. Han tok også opp problemstillingen angående manglende krav til independent inspection av strukturjobber.
Tommy OlsenEASA stilte opp på kongressen med Julian Hall, Head of Maintenance and Production, som deltok under disse foredragene og var aktiv i diskusjonene etterpå, han gav klar beskjed på at en del er misforstått i Skandinaviske selskaper, noe NFO TU lenge har påstått. Gjennom AEI og NFO`s arbeid med dette, vil vi sikre at disse regelverkene blir standardisert og passe på at det ikke vil være rom for tolkninger i fremtiden.

Julian Hall hadde også en presentasjon om EASA og hvordan han vil jobbe fremover. Der var han veldig klar på at han vil jobbe mye for å sikre vår fremtid og høre på hva vi har for innspill, slik at vi sammen kan jobbe mot en sikrere luftfart.

AEI har utformet en spørreundersøkelse
angående sikkerhet og holdninger i
bransjen. Denne har NFO tilpasset
"norske forhold", og alle medlemmer ble                                                  Tommy Olsen fra NHF
 oppfordret til å besvare denne. NFO vil
gjennomføre denne undersøkelsen så snart den er ferdig redigert. Undersøkelsen er veldig viktig for å kunne kartlegge nåværende status i Europa.

Det ligger mange utfordringer for AEI i fremtiden. Det er derfor viktig at AEI`s arbeid blir kjent blant medlemmene i de aktuelle fagforeningene.


Robert Hermo
NFO TU