NFO på facebook
Roger Handeland nytt styremedlem i AEI
Publisert: 24.11.2016
Nå er valget i AEI over og hverdagen i full gang. For å skape et best mulig forhandlingsklima inn mot EASA, har AEI gjort om på styret. I den forbindelse fremmet vi, i samarbeid med Norsk Helikopter Ansattes Forbund, forslag om at Roger Handeland kunne velges inn i styret til AEI, og Roger ble valgt.
I NFO er vi opptatt av å få nye kandidater
til våre verv. Jeg vil nevne at etter mitt
første forhandlings møte hos NHO, så
er jeg veldig fornøyd med de ”nye unge”
deltagerne, ja jeg fikk en god tro på at
NFO vil fornyes med gode tillitsvalgte
inn i fremtiden.

På tillitsmannskurset var det også
lovende kandidater tilstede.

Vi fortsetter med å kjøre tillitsmannskurs
hvert år, kort tid etter lokale årsmøter og
representantskapsmøtet slik at ferske
tillitsvalgte kommer raskt på kurs. Vi
sender de som ønsker å bidra i sentrale
roller videre på kurs, i EASA regelverket
for eksempel. Det vil også bli kjørt andre
kurs som er ønsket av sentralstyret.

Mediehånderings-kurs håper jeg vi får i
gang om ikke så lenge. Det er for ledere
og nestledere, siden de er mest aktuelle
deltakerne dersom noen intervjues av
journalister/TV-reportere. Om det er
mulig skal vi bruke noe av det jeg har
gjort slik at vi lærer av eventuelle feil.
Dette vil bli gjort i samarbeid med NHAF.       Roger Handeland instruerer på tillitsmannskurest i vår.

Som organisasjon har vi behov for at dere støtter opp om deres lokale tillitsvalgte. De som er valgt trenger all den støtten som kan gis. Som tillitsvalgt er det fort gjort å havne i mellom. Sørg for at de tilføres energi. Bry dere og vi kommer samlet ut mye sterkere.

To viktige posisjoner som er på valg i år er Leder(undertegnede) og Kasserer. Valgkomiteen er godt i gang. Jeg stiller meg til disposisjon vidre for NFO. De gjorde en god jobb i fjor, bra informasjon og åpen dialog.

Ønsker alle lykke til fremover.

Andreas Sundt
Leder
NFO