NFO Representantskapsmøte 2011
Publisert: 29.01.2011Årets representantskapsmøte ble avholdt på Thon Hotel Oslofjord, NFO avd. SAS var arrangør. Representantskapsmøtet er NFOs årsmøte, og høyeste organ.
NFOs ledelse
Totalt 33 stemmeberettige delegater
var til stede fra NFO avd. SAS, avd.
Norwegian og avd. Widerøe, NFO avd.
Thomas Cook var ikke representert.
Møtet startet fredag 28.januar etter lunsj,
ingen store saker utenom standard
årsmøtesaker som regnskap,
årsmeldinger og lignende ble
behandlet på fredagen.

På kvelden var det felles middag, en
viktig del representantskapsmøtet er
det sosiale, delegatene kan utveksle
erfaringer og bli bedre kjent med
forholdene tillitsvalgte i andre selskap        F.v.:Org. sekretær Martin Ore, nestleder Per Ferskaug og leder Roger Handeland.
jobber under. Mange av delegatene har
med partner, som deltar på selskapelighetene, dette er viktig for mange da de er mye borte fra familien i forbindelse med NFO arbeid. Da er det flott med en helg partner kan være med.

Lørdag var det valg av leder, ikke formann som det ble understreket flere ganger. Roger Handeland ble enstemmig gjenvalgt som leder av NFO for 2 nye år. Espen Sørensen ble gjenvalgt som kasserer for 2 år.

NFO klubben Markering av NFOs 75-års jubileum i 2013 ble behandlet, det ble vedtatt å feire jubileumet på høsten, sannsynligvis i september 2013. Man vil søke sponsing av arrangementet fra samarbeidspartnere og selskapene NFOs medlemmer jobber i, så hvis Bjørn Kjos & Co leser dette, så sett av penger
til dette!. Det legges også opp til en liten egenandel for deltakerne.

AFF (Autoriserte Flymekanikeres Forening) ble grunnlagt 6. desember 1938. I 1977 ble navnet endret til dagens NFO. Mer om historien.
Torstein Vikøren fortalte litt om 50-års jubileums feiringen av NFO i 1988, da var det NFO avd. SAS som arrangerte, og de fleste deltakerne var fra avd. SAS. SAS, SAS Comuter og Luftfartsverket bidro med sponsing av feiringen. Sjefene fra selskapene deltok på feiringen, og i løpet av kvelden økte de sponsingen! Mer om feiringen på side 3 av INFO 4-1988.

En stor og viktig sak som ble tatt opp er lønnssystemet for flyteknikeren. Dagens system er basert sertifikattillegg og antall sertifikater. Topplønn oppnås ikke uten 3-4 sertifikater. I dag når flyselskapene satser på enhetsflåte og færrest mulig flytyper, gjør det at de færreste flyteknikere har mulighet til å oppnå topplønn. Det var en god debatt om temaet, og det ble vedtatt å jobbe for et annet system der alle har muligheten til å oppnå topplønn med fornuftig ansinitet, uten å ha 4 sertifikater.

Robert Alway fra AEI (Aircraft Engineers International), som NFO er tilknyttet var gjesteforedragsholder. Se egen sak.

Kjell Paulsen, mangeårig NFO tillitsvalgt, nå pensjonist, holdt foredrag om
det nye pensjonssystemet som trådte i kraft fra 1. januar 2011.
Se egen sak.
                                                                                                                               NFOs klubbe fra AFF tiden, legg merke til bokstavene
                                                                                                                               på skaftet.

Representantskapsmøtet ble som seg hør og bør avsluttet med festmiddag, og der tilhørende sosialt samvær som fortsatte utover natten. Neste år er det NFO avd. Widerøe som arrangerer representantskapsmøtet, og det er opp til dem hvor det blir. Roger Handeland og Robert Alway                                                                                                   Roger Handeland og Robert Alway

Festmiddag                                                                          Festmiddag

Jan-Kristian Hansen