Luftfartskonferansen 2011, del 3
Publisert: 15.03.2011Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og Luftfartsdirektør Heine Richardsen åpnet Luftfartskonferansen 2011, i Bodø 16. februar 2011.

Her er 3. og siste del av artikkelen om Luftfartskonferansen 2011.
Som omhandler Askeskyen og  et foredrag med tittelen: Safety Management and Safety Culture—Is it Human Factors Repackaged?
Logo luftfartskonferansen

Ødelegg ikke en god ”krise”
Gudjon Arngrimsson, direktør i Icelandair hadde et gripende og veldig
godt innlegg om situasjonen til flyselskapet Icelandair for perioden 2000-
2010. Flere store og utfordrende hendelser skjedde i denne tidsperioden.

Han redegjorde for flyselskapets situasjon på grunn av de store hendelsene
som har skjedd det siste ti-året. Han nevnte spesielt Icelandair’s situasjon
på grunn av de spesielle flyulykkene som skjedde i USA den 9.september
2001, finanskrisen i verden i 2008 og vulkanutbruddet på Island som
påvirket flytrafikken spesielt i Europa våren 2010. Hadde ikke selskapet tatt
tak i utfordringene hadde de vært nær en mulig konkurs, kanskje flere
ganger. De skal ha all ære for at de sammen kom seg gjennom disse
krisene. 2009 ble også deres beste år noensinne.

Askeskyen
Olli M. Turpeinen fra ICAO , Zarko Sivcev fra EuroControl og Ira Smedby fra Luftfartstilsynet redegjorde for askeproblematikken innen luftfarten.

Internasjonale Volcanic Ash Task Force (IVATF) er etabelert av ICAO Council/ANC, 16 stater og 13 internasjonale / regionale organisasjoner. Her involveres alle interessenter innen luftdyktighet. Operasjonell MET (IAVW) og forskning er områder som er viktige for fremtiden.

Veien videre: IAVW koordinering med kvartalsvise telekonferanser. Neste møte er i april. Det er også årlige møter innen guidance IVATF. Det defineres usikre faktorer for operasjoner i VA(Vulcanic Ash). Definere, vurdere miljøtrussel og forventet drift og vurdere luftdyktighet og dets implikasjoner. Validere / endre Europeiske / nasjonale, Regionale terskler og etablering av ICAO standarder.

Bestemmelser om flyskrog, motor og komponenter utsatt for aske / gass kontaminering, og identifisering av askens / gassens egenskaper som kan påvirke en flygning ses på. Man vil gjennomgå gjeldende ICAO veiledning om flygebesetningers prosedyrer i tilfelle fly kommer inn i en askesky.

Gi informasjon om luftdyktighet og effekter som kan påvirke flyturen. OPS scenarier for å sikre at restriksjoner under en fremtidig askekrise ivaretar sikkerheten, men samtidig ikke hidrer flytrafikken unødvendig. Viktig å etablere en "OEM krise respons plan" i stand til å reagere raskt, og på en sammenhengende og helhetlig måte.

Safety Management and Safety Culture—Is it Human Factors Repackaged?
William L. Rankin fra Boeing Commercial Aviation Services holdt foredrag om human factors.
Han viste til den spesielle rollen human faktor spiller innen luftfarten og gikk gjennom flere viktige temaer:

Kognitive årsaker:
• mental arbeidsbyrde
• ta avgjørelser
• menneskelig stabilitet
• trening
• menneskelige reaksjoner
• muskel reaksjon
• huske/minnes
• årsaker
• ulykkesutredninger

Fysiske årsaker:
• material håndtering
• gjentakende bevegelser
• arbeidsplassens utforming
• sikkerhet og helse

Organisatoriske årsaker:
• teamarbeid
• kvalitets administrasjon
• skiftarbeid
• overtid i forhold til belastet arbeidsplan(skiftarbeid)
• kommunikasjon
• den ansattes motivasjon
• kultur
• lederskap
• ressursledelse
• arbeidets utforming

Det er viktig at mennesket, arbeidsplassen, trening, sikkerhetskultur, analysering av organisasjonen og analysering av hendelser tas på alvor og settes i et system hvor rutiner, trening og oppgaver beskrives og fastsettes. I 1903 var forholdet mellom årsakene til ulykker slik: 20% var på grunn av menneskelige faktorer og 80% av tekniske årsaker. Dette er i dag motsatt!, 80% av ulykkene nå skyldes menneskelige faktorer og i de siste 20% skyldes det tekniske årsaker.

Human Faktor er derfor et meget viktig område for alle aktører innen luftfarten!
Rune Thuv