Nytt fra NFO`s lokalavdelinger
Publisert: 11.04.2011Litt nytt fra avdlingene, fremlagt på sentralstyremøtet 16. mars.
NFO logo
NFO avd. SAS

Etter samlingen av SAS Tech AB og SAS AB pågår det nå et arbeid for å se på organiseringen av den nye organisasjonen.

Det pågår mye utfasingsarbeid av fortrinnsvis flytypene MD80, Boeing 737CL og F-50. Verkstedet på Gardermoen utfører veldig mye av dette arbeidet, i samarbeid med våre kollegaer i Sverige og Danmark. Arbeidet er omfattende og vil pågå over lang tid. Disse vil erstattes av nye fly, se egen sak i Dagens Næringsliv.

I slutten av mars startet selskapet vårt opp direkterute fra Gardermoen(OSL) til New York (EWR) med Airbus 330. Flere flyteknikere ved OSL har fått brush - up på denne flytypen, og flere har også gjennomgått flytype - eller maintenance service - kurs.
Volum av arbeid innen line- og base maintenance for 2011 i Norge er stabilt.”


NFO avd. Widerøe

Det har vært hektisk siden sist møte, bla. med sak om påstått gå sakte aksjon og bakgrunnen for dette.
Prosess rundt tilpassning av pensjon til ny Folketrygd pågår, avtale om gavepensjon ingått.
WF vil gjøre innsparinger, B.l.a. ved å påtvinge ansatte ordninger. Protokoll om skiftplaner er forsøkt sakt opp, men det ble gjort en prosedyre feil. NFO WF påberoper seg rett til forhandlinger om skiftplaner. Det er en trend på mindre og mindre beskyttelse for de ansatte fra avtaleverket. Type kurs følger ikke avtale. Det er generelt et dårlig forhold til ledelsen og NFO WF føler seg dårlig behandlet, også i forhold til andre foreninger.

NFO avd. Norwegian

Mye av samme problematikk som i WF. AU i NAS har bedt om sykefraværs tall.
Internett blir montert i fly 14-15 fly utover sommeren/høsten, antenne kuppelen(ekstern link) ikke direkte smukk.
Det søkes etter et par teknikere til utfasing av fly.
Man har fått godkjent skiftplaner av arbeidstilsynet.
Det overføres jobb til TRD.
NFO NAS sliter med lønnsoppgjøret, men vi har fått de 1,50.
Det planlegges møte med flygerforeningen.