Luftfartstilsynets Bransjetur 2011
Publisert: 13.06.2011Årets bransjetur gikk til Brussel, det organiserte programmet startet mandag 23. mai hos Eurocontrol. Det var lagt opp slik at man kunne ta første fly fra Gardermoen på morgenen, så de fleste deltakerne kom mandag. Undertegnede og Tord Holen som representerte NFO dro ned søndagen for å få sett litt av Brussel.
Eurocontrol
Årets tur samlet færre deltakere enn
fjorårets tur. Fjorårets tur gikk til EASA i
Køln, som berører alle i luftfarten, mens
Eurocontrol berører mest det operative.
De største gruppene på årets tur var fra
Luftfartstilsynet og Avinor, NFO sentralt
var representert med Tord Holen og
undrtegnede, Rune Thuv representerte
NFO avd. SAS. I tillegg var følgende
representert: Norsk Helikopteransattes
Forbund, Norsk Flygerforbund,
Samferdselsdepartementet og Bodø
vidregående skole.

Hos Eurocontrol fikk deltakerne enn
innføring i Eurocontrols oppgaver, samt
fremtidige planer for Europeisk luftrorm
med single european sky (SESAR.
Eurocontrol omfatter EU, minus Estland, i tillegg til: Norge, Sveits,Ukraina, Moldova, Armenia, Albania og alle land i det tidligere Jugoslavia. Alle flightplans i landene som er med i Eurocontrolsamarbeidet skal godkjennes av Eurocontrol før flyet kan ta av. Eurocontrol har oversikt over alle restriksjoner og ”trafikkregler” i luftrommet, slik som bestemte luftkoridorer med forskjellig høyde i forskjellige retninger, områder stengt for trafikk pga. militær aktivitet osv. I tillegg styrer de at det ikke blir for mange flyvninger i noen enkelt sektor for å unngå forsinkelser, blir det planlagt for mange flygninger gjennom et område blir fligtplanen endret før den sendes tilbake. De kan også regulere med slot tider for å unngå for mange fly i et område på en gang. Det er i snitt litt over 30 000 flighter som skal godkjennes pr. dag. Ca 88% av disse godkjennes elektronisk, de resterende må sjekkes manuelt, noen blir endret og så godkjent eller så sendes de tilbake til flyoperatøren med forslag om endringer.¨

Fjorårets tur ble utsatt i flere måneder pga. askesyen fra Eyafjellajøkulen på Island. I år var det nok en islandsk vulkan som begynte å røre på seg, denne gangen var det Grimsvötn. Under felles middagen for alle deltakerne på bransjeturen begynte deltakerne fra Avinor og Luftfartstilsynet å få meldinger om at askeskyen var på tur innover Norge. Noen av dem ble kalt til krisestaber hjemme. Da vi sto opp til frokost tirsdag 24. mai var de fleste fra Avinor og LT allerede dratt til flyplassen. Mange av oss andre fant ut når de som var så innvolvert i askekrisen dro, da var det bare å pakke kofferten og komme seg hjem før asken la seg over Norge. Så de fleste dro med første fly til Gardermoen, i frykt for å bli askefast, og gikk dermed glipp av andre dag av bransjeturen. Senere viste deg seg at skyen aldri nådde Gardermoen, kun Sola og Haugesund var stengt en stund tirsdagen.

Tirsdagens program foregikk hos den norske delegasjonen til EU, den største norske diplomat delegasjonen i utlandet. Der var det orientering om Norges samarbeid med EU.

Jan-Kristian Hansen
NFO INFO komitè