AEI kongressen i Istanbul
Publisert: 05.11.12


Onsdag 5. oktober startet årets AEI kongress i Istanbul, i Tyrkia. TALTA - Turkish Airlines er vertskap. NFO som er selvfølgelig representert som en av medlemsorganisasjonene.Et av hovedtemaene i år er outsourcing av vedlikehold, og manglende kontroll med det. Et økende antall hendelser relatert til vedlikehold understreker viktigheten av dette temaet.
AEI logo
AEI kongressen avholdes årlig, og er "årsmøtet" i AEI - Aircraft Engineers International. Medlemsorganiasjonene bytter på å være vertskap, i fjor var det Vereinigung Luftfahrt E.V. og Berufsverband Prüfer Von Luftfahrtgerät i Tyskland. Til neste år holdes kongressen på Malta. Mer om AEI kan leses i artikkelen fra fjordårets kongress, og på AEIs nettsider.

Et annet viktig tema som også ble tatt opp på fjordårets kongress, er enkelte nasjonale luftfartsmyndigheters manglende vilje til å ta tak i flyselskap som ikke følger EASA`s regelverk. I 2011 har EU tatt tak i dette, og i april i år publiserte EU komisjonen sterk kritikk av det tyske luftfartstilsynet LBA, og at EASA har startet granskning av LBA. Dette ble publisert i forbindelse med EUs svarteliste over flyselskaper som ikke får operere innenfor EU/EØS området. Hele svartelisten, med kritikken av LBA kan leses her.

Et tema som stadig kommer opp er flyselskapenes stadige forsøk på å undrgrave og svekke flyteknikerens sertifikater og rettigheter, for å styre teknikeren til å ta avgjørelser som tar mer hennsyn til økonomi enn flysikkerhet.

Mer kan leses i AEIs pressemelding som kom ut i forkant av kongressen.

Mer fra kongressen kommer i senere artikkel.

Jan-Kristian Hansen
Leder INFO komitèen
Norsk Flytekniker Organisasjon