Dag 1 av AEI kongressen 2010, Hamburg
Publisert: 22.09.10


Årets AEI kongress, årsmøtet i AEI, startet i dag i Hamburg, den 38. i rekken. Mange av NFOs medlemmer vet kanskje ikke hva AEI er for noe. AEI står for Aircraft Engineers Internasjonal, den internasjonale flytekniker organisasjonen. AEI er en paraplyorganisasjon for flyteknikerorganisasjonene i hele verden, et samarbeidsorgan hvor felles problemer drøftes og erfaringer utveksles.


AEI logo
Om AEI
En viktig del av AEIs arbeid består av arbeid opp mot nasjonale og overnasjonale myndigheter som EASA - European Aviation Safety Agency, FAA – Federal Aviation Administartion i USA og ICAO. AEI har deltatt og deltar fortsatt sterkt i utformingen av EASAs regelverk og dets forgjenger JAA. I de senere år har mesteparten av arbeidet opp mot myndigheter rettet seg mot EASA, og hovedtyngden av AEIs medlemsorganisasjoner er europeiske. Men flyteknikerorganisasjoner fra store viktige land utenfor Europa som India, Australia og USA er med. Og nå er arbeidet i ferd med å bli mer internasjonalt igjen, Australia holder på å implementere EASAs regelverk og amerikanerene er mer med etter å ha vært ute i noen år . AEI ble faktisk startet av australske ALAEA - Australian Licensed Aircraft Engineers Association, britiske ALAE - Association Of Licensed Aircraft Engineers og indiske Air India A.E.I. Aircraft Engineers Association i 1972.
Mer om AEI på AEIs nettsider.

AEIs arbeid
På det nåværende tidspunkt har NFO via AEI to representanter workgroups som jobber med EASAs regelverk, Tord Holen og Svein Hansen. Holens workgroup jobber med regelverk rundt innleie av flyteknikere til Part-145 organisasjoner og krav til kontroll av kompetansen til de som leies inn. Hansens workgroup jobber bla. med regelverket rundt typekurs på nye flytyper. Representanter fra NFO var via AEI i perioden 1994-98 med på og utvikle JAR-66 og JAR-145, det som i dag er Part-66 og Part-145. Part-66 er reglene for flytekniske sertifikater og Part-145 er reglene for flyvedlikeholdsorganisasjonene. I tillegg var NFO/AEI representanter med på og utvikle JAR-147 og JAR-OPS Subpart-M i begynnelsen, det som i dag er Part-147 og Part-M. Part-147 er reglene for flytekniske utdanningsorganisasjoner og Part-M er reglene for flyeieren med det tekniske ansvaret for flyene.

Årets kongress, dag en.
Vertskap for årets kongress er AEIs to tyske medlemsorganisasjoner Vereinigung Luftfahrt E.V. og Berufsverband Prüfer Von Luftfahrtgerät. Første dag av kongressen begynte med registrering av delegatene, og en gjennomgang av hvilke medlemsorganisasjoner som er representert, og hvem som ikke er representert. Fra Norge er begge medlemsorganisasjoner representert, NFO og NHF - Norsk Helikopteransattes Forbund. 14 organisasjoner var representert i dag, flere kommer i morgen, torsdag. Den siste tids store naturkatastrofer har også påvirket AEI, representantene fra Society Of Aircraft Engineers Of Pakistan er forhindret av flomkatastrofen som har rammet landet. Huset til representanten fra Aviation & Marine Engineers Association New Zealand ble rasert i jordskjelvet der, så han kunne ikke komme.

Årsraport
AEIs generalsekretær Fred Bruggeman refererte fra sin årsraport. Han snakket blant annet om viktigheten av informasjonsflyten ut til de enkelte medlemmer av organisasjonene, det hjelper ikke om man gjør uendelig mye bra om ikke medlemmene holdes informert. Det er viktig at vi som tillitsvalgte får frem hva vi gjør og hvorfor vi er borte fra jobb, at vi jobber for medlemmene. Ellers risikerer vi at våre kollegaer bare ser at vi er borte, og at det fører til mer stress for dem. Det ble også snakket om informasjon fra de enkelte medlemsorganisasjonene til AEI og de andre medlemsorganisasjonene. Spesielt med tanke på arbeidskonflikter slik at man er forberedt på henvendelser fra media, og ikke minst med tanke på at vedlikehold kan bli satt bort til vedlikeholdsorganisasjoner i andre land der fagforeningen er med i AEI. Da har man muligheten til å støtte sine kollegaer i andre land ved å nekte overtid og lignende. Da flyteknikerne i Serbia streiket lenge for noen år siden, og streikekassen begynte å bli tom ble de tilbudt økonomisk hjelp fra flyteknikerorganisasjoner i andre land.
Det å informere AEI gjelder og så det som er bra.

AEI har laget en egen prosedyremanual for medlemsorganisasjonene i tilfelle streik. Heldigvis er det lenge mellom hver streik, og de som ledet en organisasjonen under en streik har gjerne blitt avløst av nye når neste streik kommer. Da er det kjekt med en manual, slik at man kan unngå å tape en konflikt pga. formalitetsfeil.

EASA er svært viktig for AEI og alle flyteknikere i land som følger EASAs regelverk, på godt og vondt. Under askekrisen i vår var det eksempler på det siste. Man forventet at EASA skulle ta en ledende rolle, skyen la seg på onsdag, fredag kom man til EASA og ønsket møter med tanke på reguleringer og føringer. Da var beskjeden kom tilbake mandag i kontortid, mens flyindustrien var inne i sin verste krise siden 11. september 2001. EASA sliter også med språkproblemer, mye komunikasjon foregår på engelsk. Mange i EASAs øverste ledelse snakker så dårlig engelsk at de blir passive, og de som snakker godt engelsk får mest innflytelse.

Følg med på NFOs nettside, det vil komme oppdateringer fra alle dagene av kongressen, nå er det sosialt samvær i baren.

Jan-Kristian Hansen