NFO på facebook
Boeing 737 MAX tar form
Oppdatert: 06.05.2012
Den nye Boeing 737 familien tar for. Boeing kunngjør stadig flere detaljer om konstruksjonen, sist nye winglets.
Nose gear vil bli forlenget i forhold til dagens 737NG.

Spoilers vil bli fly by-wire, mens resten av flight controls fortsatt vil bli kontrollert med stål wire.
Boeing 737 MAX
I august i fjor kunngjorde Boeing at de vil
utvikle en ny generasjon 737, 737 MAX,
med nye motorer, se artikkel fra da.
Mange detaljer om konstruksjonen var
uklare da.

Det siste Boeing offentliggjorde var nye
winglets, de går bort fra den typen winglets som er på 737NG. De nye ligner litt på de som Airbus bruker i dag, men de er lengre og bøyd utover. Disse skal gi 1,5% laver fuelforbruk enn med dagens winglets. De 1,5% kommer i tillegg til at Boeing tidligere har lovd 10-12% redusert fuelforbruk på 737MAX sammenlignet med 737NGHøyden på nose gear økes med 20,3 cm for å få mer avstand fra bakken til vingene, for å få plass til en motor med større fan diameter. For å få plass til det nye nose gearet må gear dørene, og strukturen rundt også endres.
For å tåle vekten av større motorer må main gear og vinger forsterkes, høyden på main ger endres ikke.

For å forbedre halens aerodynamikk vil tail cone bli forlenget, dette skal gi mindre turbulens bak halen, og dermed mindre drag.
Vertical stabilizer vil bli gjort tykkere over elevator, dette skal fjerne behovet for vortex generators, det skal også føre til mindre drag.

Jan-Kristian Hansen
Leder NFO INFO komitè