NFO på facebook
AEI kongressen 2012, Malta
Publisert:19.11.2012
Onsdag 31. oktober startet den 40th AEI congress, på Malta. Den ble holdt på Grand Hotel Excelsior i Valetta.

Har man interesser for kultur, mat og historie er Malta en bra plass å dra, og de har et flymuseum.
Vi koste oss inne mens solen varmet godt ute.
Vertskapet var Association of Airline Engineers (Malta). Deres organisasjon har teknikere som jobber i Air Malta, Lufthansa Technic og SR Technics Malta.
Robert Alway
AMFA - Aircraft Mechanics Fraternal
Association, flyteknikerorganisasjon som
organiserer flyteknikere i Alaska Airlines
og Southwest Airlines holdt et godt
innlegg om flysikkerhet. Sjekk denne
Youtube videoen for mer info om AMFA.

Foredraget handlet om Alaska flight 261
som de var direkte involvert i som
ekspert gruppe.

Et av temaene i år var outsourcing av
vedlikehold, og manglende kontroll med
det. Workpack / C-sjekk som splittes og          AEI President Robert Alway
legges over på line baser, der man
mangler support fra verksteder, ingeniør,
spesialverktøy, ekstra bemaning osv. NFO vil ta dette videre.

SMS - Safety Management System, er et system for egenkontroll av sikkerheten i flyselskap o.l., der mer overlates til selskapene selv, med rom for at selskapene selv kan tilpasse mye selv. AEI er kritisk til SMS. Ansvaret for kontroll blir flyttet nedover, og samtidig har nasjonale flysikkerhetsmyndigheter for liten bemanning til å kontrollere selskapene.
Helios ulykken der det ble forklart hva man kan risikere av økonomiske utgifter om man var uheldig.
Det var også viktig sett fra AEI sin side at folk rapporterte uønskede hendelser inn på siden til AEI.

Valg
Robert Alway, leder, ikke på valg i år.

Fred Bruggerman, gjenvalgtvalgt som Generalsekretær.

Ola Blomquist, gjenvalgt som Europa sekretær.

Tord Holen, valgt for 1 år som Technical Roger Handeland holdt en presentasjon om problemene med oppsplitting av c-sjekker,        Affairs Committee Chairman(TU Leder). der c-sjekk tasker kommer på nattstopp. For kort bakkestopp for å reparere findings osv.      Pieter Doyer ble valgt som Trustee B.
Mick Weitenberg ble valgt som Trustee A.
Norbert Beuing ble valgt som Revisor.

Middagen på fredag ble holdt i Mdina. Før middagen ble det en guidet omvisning som undertegnede synes var veldig flott. Utrolig fint å gå rundt, Mdina Katedral er et sted å se. Men det viktigste var at Philip Vella fikk AEI Honorary Membership under middagen. Roger Handeland delte ut en Viking statue, med NFO logo på, til arrangøren som hadde gjort en god jobb.

NFO deltok med en liten styrke i år. Årsaken kom litt brått på for undertegnede, når det hadde vært smilefjes på LH hjem en stund og den ene etter den andre meldte om fulle fly, det var kun 2 ledige seter ut fra Malta på søndag sa de på lørdag.

AEI kongressen avholdes årlig, og er "årsmøtet" i AEI - Aircraft Engineers International. Til neste år holdes kongressen i Australia. Mer om AEI kan leses på AEIs nettsider.

Se også Press release fra kongressen på Malta.

Andreas Sundt
TU Leder
Norsk Flytekniker Organisasjon