NFO på facebook
Boeings plan for Dreamliner fiks godkjent
Publisert:13.03.2013
FAA har godkjent Boeings fremdriftsplanplan for modifikasjon, og senere godkjenning av et redegsigned batteri system i 787 Dreamliner.
Dette er ikke en godkjenning av modifikasjonene, men fremdriftsplanen og godkjenning for testflygninger med to flyindivider med modifisert batterisystem.
Modifikasjonen har flere punkter, bla.:
-Selve batteriet modifiseres for å unngå
feil. Cellene isoleres fra hverandre slik at
evt. feil ikke skal spre seg mellom
cellene.

-Batteriene monteres i brannsikker
kasse, med brannsikker overboard vent.
Dette vil hindre evt. overheat eller brann i
å spre seg til resten av flyet. Brennbar
gass og røyk går ut, og kan ikke forgifte
crew og pax.

Tidligere artikkel om Dreamliner
problemene.Jan-Kristian hansen