Dag 3 av AEI kongressen 2010, Hamburg
Publisert: 24.09.10
Dag 3 av årets kongress startet med et foredrag av AEI Technical Affairs Committee (ATAC) leder(midlertidig) Pieter Doyer som faktisk kommer fra NFO, han steppet inn for Simon McVeigh fra NFO som ikke kunne fortsette. ATAC arbeidet er sannsynligvis det viktigste arbeidet AEI driver, det er via ATAC AEI har folk i workgroups som er med på å utforme EASA regelverket.

Pieter Doyer og Robert Alway

ATAC
Sterke krefter i flyindustrien jobber
kontinuerlig for å svekke kravene til
utdanning og sertifisering av
flyteknikere, for å kunne redusere
utgiftene til kursing og sertifisering. Og
ikke minst til lønn, blir kravene svekket
vil det rettferdiggjøre lavere lønn. Dette
er en stor trussel mot flysikkerheten,
som AEI gjennom sitt arbeid i
forskjellige EASA workgroups og SSCC
(Safety Standard Consultive Commitee)
har jobbet og jobber fortsatt hardt for å
motvirke. Da Jar-66 og Jar-145 ble             Pieter Doyer og Robert Alway
laget på 90-tallet jobbet sterke krefter
for å få bort personlige sertifikater for flyteknikere, og erstatte dem med kun autorisasjoner fra selskapene.

Flyteknikerens status
Ola Blomkvist, Vice President i AEI hadde et innlegg om flyteknikerens status i samfunnet. Hvordan er denne stausen i dag, og hvordan har den vært? Stausen vår er truet med tanke på det som står i avsnittet over. Et annet problem er at vi er lite synlige og få vet hva vi gjør, etter at teknikeren "ble fjernet" fra tarmac. Før var teknikeren mer til stede på tarmac, og utførte inspeksjoner mellom hver flight. Bekledning har noe å si, våre kolegaer i Austalia har hvite skjorter som en del av sin uniform når de jobber på tarmac.

Valg
Etter årets kongress er AEIs ledelse som følger:

President: Andreas Georgiades, Kypros
Vice President: Ola Blomqvist, SFF, Sverige
Scretary Genaral:Fred Bruggemann, De Unie, Nederland
ATAC Chairman: Tord Holen, NFO, Norge
Treasurer(kassrer): Mustafa Çolak, TALTA, Tyrkia
Public Relations Committee Chairman: Robert Alway, ALAE, Storbritania
Trustee B: Pieter Doyer, NFO, Norge

Flere temaer som var oppe vil bli omtalt i en senere oppsumeringsartikkel.
Med dette går årets kongress mot slutten, nå gjenstår bare gallamiddagen.
Neste års kongress arrangeres av TALTA i Istambull i Tyrkia.

Jan-Kristian Hansen