NFO på facebook
Representantskapsmøte 2014
Publisert: 08.03.2014
Årets representantskapsmøte ble avholdt på Scandic Hotel Fornebu, 7. og 8. mars. Antallet deltagere er lavere enn tidligere år, med 27 deltagere fra NFO sentralt, og NFO avdelingne SAS, Norwegian og Widerøe.
Årets møte hadde, i tillegg til de vanlige representantskapsmøte sakene, fokus på å effektivisere driften av NFO.
Plenum

Tidligere ble representantskapsmøtet
avholdt i slutten av januar, men dette ble
endret på i fjor slik at lokalavdelingene
kan kjøre vanlig regnskapsår, før har de
måttet kjøre regnskapsår fra november
til november for at lokale årsmøter og
regnskap skulle være klar til
representantskapsmøte i januar.

For å effektivisere driften av NFO sentralt og spare penger, ble det foreslått, og vedtatt å redusere sekretariatet med 2 personer, HMS komitè- og Studieutvalgs-leder funksjonene fjernes. Ansvaret fra disse legges på Sekretariatet, og sekretariatet fordeler hver enkelt oppgave på sekretariatsmedlemene.

Årsraportene fra komitèene i NFO sentralt og lokalavdelingens ble gjennomgått.
2013 var det store jubileumsåret, med feiringen av NFO`s 75-års jubilèum.
NFO`s nettside hadde i 2013 ca 10% økning i trafikken samenlignet med 2012, til artikler som legges ut på nfo.no linkes det også til via NFO`s facebook profil, så vi oppfordrer alle til å "like" NFO på Facebook, da vil du få opp din newsfeed når noe legges ut på nfo.no.

I 2013 ble det avholdt kurs og foredrag for NFO`s tillitsvalgte, lokale og sentrale
-Part-66 Workshop på Gardermoen.
-Arbeidsrettskurs i Stavanger, i sammarbeid med NHAF.
-Presentasjon/kurs om vikarbyrådirektivet for sentralstyret og sekretariatet.
-Kurs i omstillings og endringsprosesser i Stavanger, i samarbeid med NHAF.
-Foredrag om "Nasjonale og internasjonale luftfartsorganisasjoner" med Heine Richardsen, som har mye erfaring internasjonalt fra sin tid som luftfartsdirektør. Foredraget handlet om oppbygning og drift av ICAO(International Civil Aviaton Organisation) som er FNs organisasjon for luftfart, og andre organisasjoner som EASA.

AEI arbeid
Tord Holen, som er AEI(Aircraft Engineers International) Technical Chairman, holdt et innlegg om arbeidet i AEI, spesielt opp mot EASA.
AEI har i flere år jobbet med å få innsyn i raporter og pålegg fra audits i vedlikeholdsorganisasjoner, noe EASA nekter. Saken er tatt til den Europeiske Ombudsmannen, som har pålagt EASA å fremlegge disse, men EASA nekter fortsatt.

AEI deltok i 2013 i 2 arbeidsgrupper hos EASA, som jobber med utarbeidelse av EASAs regelverk:
-"Functions and responsibilities of B1 and B2 support staff - link with sign off". Denne går på mye på signering på base maintenance, om alt skal ha en sign fra en B1 eller B2 support-staff eller om bare fagarbeidere og en kategori C tekniker.
Denne omhandler nå også signering og ansvar på line maintenance.
Denne workgroupen er ferdig, og AEI`s representant har sagt seg uenig i resultatet, da resultatet ble at kravene til inseksjon/sign fra tekniker er stadig uavklart. Sterke krefter i flyindustrien jobber konstatnt for å redusere kravene til hva man må ha sign/insp fra tekniker, og kravene til sertifikat og utdanning av flyteknikere.
-"CAMO and Part-145 responsibilities" denne går på fordelingen av ansvaret mellom CAMO/Part-M organisasjoner og Part-145 organiasjoner.

Valg
Hele sekretariatet, untatt leder og kasserer var på valg, alle ble gjenvalg, etter valget består sekretariatet av:
-Leder: Roger Handeland
-Nestleder: Per Farskaug
-Organisasjonssekretær: Martin Ore
-Kasserer: Esben Sørensen
-Leder tariffimitèen: Trond Hedstèen
-Leder teknisk utvalg: Andreas Sundt
-Leder INFO komitè: Jan-Kristian Hansen


Jan-Kristian Hansen
INFO Komitèen
Norsk Flytekniker Organisasjon