EUs transportpolitikk frem mot 2050
Publisert: 25.05.2011NFO stilte med Tord Holen og undertegnede på det innkalte møtet fra Samferdselsdepartementet. EU har en langsiktig transportplan som Norge er en del av, om vi vil eller ei. Norsk luftfart er en del av det felles europeiske luftrom og medlem av EASA, så vi i luftfarten er innvolvert.
Kjell Rosanoff
"Den hvite boken", som den kalles, handler om transport og de løsninger
som vurderes for å få Europa til å gå fortere med mindre forurensning.
Det er ikke sikkert vi i Norge er tjent med alt som planlegges i disse fora.
Uansett vil Norge være mer tilknyttet til Skandinavia enn sentrum av EU.               Innledning av avdelingsdirektør Kjell Rosanoff i SD, foto SD.
Det legges opp til enorme investeringer i hurtigtog i Europa de neste 30 årene.
At dette får følger for luftfarten i Europa, er det ikke tvil om.
Det legges opp til at "polluter pays" politikk.

NFO er mer fokusert på at hele denne prosessen beviser enda en gang at det er involveringen i dannelsen av regelverkene som er viktg. Så vi vil saste videre på godt arbeid i EASA working-groups som omhandler de forskjellige Parts (145, 66, 147, Part M, Component.)

Ellers kan jeg og konkludere med at flysikkerhet ikke er viktigere for noen, enn de laveste (billigste) krav. Alle snakker om flysikkerhet, men at det de laveste krav som styrer, nevnes sjelden.
Det er derfor ikke særlig betryggende å vite at det er krefter som hele tiden jobber for å redusere kravene til både utdannelse og praksis i de forskjellige fora i industrien.

Vi i NFO ser daglig beviser på at vi omgås andre regler i dag enn da ICAO styrte utdannelse og eksamener. Både innhold, lengde og innvolvering av sensorer fra Luftfartstilsyn i simulatoroppkjøring var av høyere standard før. Hvorfor?

Hvorfor ha signeringsrutiner og dobbelsignatur av teknikere blitt mer utvasket?
Hvorfor har helikopterbransjen strengere krav på dette enn "fixed wing"?

Hvor mange av oss har gjennomgått refresh på High power run på fly de siste 10 år?
Har vi hatt for få ulykker og hendelser, slik at kravene har blitt senket?

NFO vil også i fremtiden jobbe for at vi skal ha ryddige forhold rundt oss og rundt flyet.
Vi er siste utførende ledd i de tekniske organisasjoner og det må vi være klar over; vedlikehodsprogram endres kun med tanke på besparelser.

Linker til presentasjonene fra møtet:
Åpning, EØS prosess
Utvidelse av EASAs myndighet
Luftfarts politiske prosesser
Vulkansk aske
Struktur og tidsplan EASA
Funksjonelle luftromsblokker

Roger Handeland
Leder NFO