Sekretariatet

Sekretariatet er NFOs sentrale arbeidsgruppe som jobber med alt av saker som har med driften av NFO å gjøre. Vi behandler også saker som angår medlemmer og vårt yrke før de tas opp til Sentralstyret for behandling.

Leder

Jan Skogseth
leder@nfo.no
+47 936 40 560

Nestleder

Henning Ramvik
nestleder@nfo.no

Organisasjonsekretær

Arne Normann
org.sekr@nfo.no

Kasserer

Esben Sørensen
kasserer@nfo.no
+47 907 55 140

IT- og personvernsadministrator

Vegard Kampen Tobiassen
IT@nfo.no