Sentralstyret

Sentralstyret er Representantskapets utøvende organ og er ansvarlig for organisasjonens daglige virksomhet og de sentrale forhandlinger. Sentralstyret representerer NFO ovenfor myndighetene, samt arbeidsgiverforeninger og flyselskapene.

Leder

Jan skogseth
leder@nfo.no
+47 936 40 560

Nestleder

Henning Ramvik
nestleder@nfo.no

Organisasjonsekretær

Arne Normann
org.sekr@nfo.no

Kasserer

Esben Sørensen
kasserer@nfo.no
+47 907 55 140

Medlem

Øystein Eliassen
SAS

Medlem

Petter Wettre
SAS

Medlem

Christoffer Brurud
Norwegian

Medlem

Roger Handeland
Norwegian

Medlem

Roy Einar Hansen
NAR

Medlem

Arnt Erik Aune
Widerøe

Medlem

Simon Stenhaugmo
Widerøe Technical Services

Medlem

Geir Sommerseth
Widerøe Technical Services