Sentralstyret

Sentralstyret er Representantskapets utøvende organ og er ansvarlig for organisasjonens daglige virksomhet og de sentrale forhandlinger. Sentralstyret representerer NFO ovenfor myndighetene, samt arbeidsgiverforeninger og flyselskapene.

Jan skogseth

Leder / President
leder@nfo.no
+47 936 40 560

Ola Johansen

Nestleder / Vice President
nestleder@nfo.no

Arne Normann

Organisasjonsekretær / Secretary General
org.sekr@nfo.no

Esben Sørensen

Kasserer / Treasurer
kasserer@nfo.no
+47 907 55 140

Øystein Eliassen

Medlem / Member
SAS

Petter Wettre

Medlem / Member
SAS

Christoffer Brurud

Medlem / Member
Norwegian

Roy-Einar Hansen

Medlem / Member
Norwegian

David Olsen

Medlem / Member
Widerøe Technical Services

Ola Johansen

Medlem / Member
Widerøe Technical Services

Arnt Erik Aune

Medlem / Member
Widerøe