Sentralstyret

Sentralstyret er Representantskapets utøvende organ og er ansvarlig for organisasjonens daglige virksomhet og de sentrale forhandlinger. Sentralstyret representerer NFO ovenfor myndighetene, samt arbeidsgiverforeninger og flyselskapene.

Leder

Andreas Sundt
leder@nfo.no
+47 906 07 302

Nestleder

Johnny D. Antonsen
nestleder@nfo.no

Organisasjonsekretær

Arne Normann
org.sekr@nfo.no

Kasserer

Esben Sørensen
kasserer@nfo.no
+47 907 55 140

Medlem

Ole Anders Lien
Norwegian

Medlem

Kenneth Balgård Moholt
Norwegian

Medlem

Øystein Eliassen
SAS

Medlem

Petter Wettre
SAS

Medlem

Arnt Knudsen
Widerøe

Medlem

Jan Skogseth
Widerøe Technical Services

Medlem

Fredrik Øien Kulbotten
Widerøe Technical Services