Sentralstyret

Sentralstyret er Representantskapets utøvende organ og er ansvarlig for organisasjonens daglige virksomhet og de sentrale forhandlinger. Sentralstyret representerer NFO ovenfor myndighetene, samt arbeidsgiverforeninger og flyselskapene.

Leder

Andreas Sundt
leder@nfo.no
+47 906 07 302

Nestleder

Henning Ramvik
nestleder@nfo.no

Organisasjonsekretær

Arne Normann
org.sekr@nfo.no

Kasserer

Esben Sørensen
kasserer@nfo.no
+47 907 55 140

Medlem

Christoffer Brurud
Norwegian

Medlem

Jonas Lysne
Norwegian

Medlem

Øystein Eliassen
SAS

Medlem

Petter Wettre
SAS

Medlem

Arnt Knudsen
Widerøe

Medlem

Simon Stenhaugmo
Widerøe Technical Services

Medlem

Geir Sommerseth
Widerøe Technical Services