Sentralstyret

Sentralstyret er Representantskapets utøvende organ og er ansvarlig for organisasjonens daglige virksomhet og de sentrale forhandlinger. Sentralstyret representerer NFO ovenfor myndighetene, samt arbeidsgiverforeninger og flyselskapene.

Leder

Jan skogseth
leder@nfo.no
+47 936 40 560

Nestleder

Henning Ramvik
nestleder@nfo.no

Organisasjonsekretær

Arne Normann
org.sekr@nfo.no

Kasserer

Esben Sørensen
kasserer@nfo.no
+47 907 55 140

Medlem

Øystein Eliassen
SAS

Medlem

Petter Wettre
SAS

Medlem

Christoffer Brurud
Norwegian

Medlem

Roy-Einar Hansen
Norwegian

Medlem

Ivar Andre Olafsen
Widerøe Technical Services

Medlem

Ola Johansen
Widerøe Technical Services

Medlem

Arnt Erik Aune
Widerøe