Teknisk utvalg

Teknisk utvalg jobber med saker og høringer fra European Aviation Safety Agency (EASA) og Luftfartstilsynet.

Vårt mål er å kunne svare på spørsmål om regelverket som regulere flyteknisk virksomhet.

Leder

Robert Brevik
tu@nfo.no

Representant

Martin Reneflot Larsen
EASA Part-66 og 147
Norwegian

Representant

Tor Øyvind Sandnes
EASA Part-66 og 147
Widereøe Technical Services

Representant

Marcus Krogtoft
EASA Part-66 og 147
Babcock Scandinavian Engineering