Samtykke for medlemskap

Samtykke for medlemskap i Norsk Flytekniker Organisasjon og NFOs lokalavdelinger

For at du skal kunne være registret som medlem hos oss trenger vi ditt samtykke til å behandle de personopplysningene som du fyller ut ved innmelding.

Hva brukes dine data til

  • Medlemsregister
  • Kontrollere at medlemskontingent blir betalt.
  • For å komme i kontakt med deg via e-post, SMS, telefon eller brev ved behov for å gi deg den informasjon som vi anser som nødvendig. F.eks. ved streik eller lignende.
  • For å gi deg tilbud fra våre samarbeidspartnere som f.eks. bank, forsikring, strømselskaper og lignende. (Vi oppgir ikke noen kontaktinformasjon til våre samarbeidspartnere. Det er kun NFO som vil sende deg informasjon på vegne av våre samarbeidspartnere om eventuelle tilbud). Ønsker du å reservere deg mot å motta tilbud kan du gjøre dette på denne siden.

Utleveres opplysningene til tredjeparter

Ja. Dine personopplysninger sendes til lønningskontoret i det selskapet du er ansatt i. Dette kreves da medlemskontingenten til NFO trekkes direkte via din lønn. Merk at din arbeidsgiver allerede har samme personopplysningene om deg som ansatt registret i sine systemer.

NFO selger ikke personopplysninger til tredjeparter, og bytter eller videreformidler heller ikke denne informasjonen med annen tredjepart enn din arbeidsgiver.

Hvor lenge er samtykket gyldig

Ditt samtykke er gyldig så lenge du er medlem. Ønsker du å trekke ditt samtykke må du dessverre melde deg ut av NFO da alle opplysninger du oppgir ved innmelding er nødvendige for oss. Ønsker du å trekke ditt samtykke og melde deg ut, kan du gjøre det på denne siden.