Kongsberg Aviation Maintenance Services

Info om Kongsberg Aviation Maintenance Services kommer.

Håkon Spydervold

Leder / President
Kams@nfo.no
+47 917 06 288

Jonas Høyem

Nestleder / Vice President

Felix Ringsby

Sekretær / Secretary

Daniel Holte Thomassen

Kasserer / Treasurer

Sander Emanuelsen

Styremedlem / Member