Sekretariatet

Sekretariatet er NFOs sentrale arbeidsgruppe som jobber med alt av saker som har med driften av NFO å gjøre. Vi behandler også saker som angår medlemmer og vårt yrke før de tas opp til Sentralstyret for behandling.

Jan Skogseth

Leder / President
leder@nfo.no
+47 936 40 560

Henning Ramvik

Nestleder / Vice President
nestleder@nfo.no

Arne Normann

Organisasjonsekretær / Secretary General
org.sekr@nfo.no

Esben Sørensen

Kasserer / Treasurer
kasserer@nfo.no
+47 907 55 140

Andreas Sundt

Leder Infokomité / Head of Public Relations
✉ info@nfo.no

Petter Wettre

Leder Tariffkomité / Head of Collective Agreements
✉ tk@nfo.no

Robert Brevik

Leder Teknisk utvalg / Head of Technical Affairs
✉ tu@nfo.no

Vegard Kampen Tobiassen

IT- og personvernsadministrator / Head of IT and Data Protection
✉ IT@nfo.no
+4741450912

Jan Skogseth

Leder / President
leder@nfo.no
+47 936 40 560

Henning Ramvik

Nestleder / Vice President
nestleder@nfo.no