Sekretariatet

Sekretariatet er NFOs sentrale arbeidsgruppe som jobber med alt av saker som har med driften av NFO å gjøre. Vi behandler også saker som angår medlemmer og vårt yrke før de tas opp til Sentralstyret for behandling.

Leder

Andreas Sundt
leder@nfo.no
+47 906 07 302

Nestleder

Henning Ramvik
nestleder@nfo.no

Organisasjonsekretær

Jostein Jensen
org.sekr@nfo.no

Kasserer

Esben Sørensen
kasserer@nfo.no
+47 907 55 140

Leder Infokomité

Jonas F. Høyem
info@nfo.no

Leder Tariffkomité

Arne Jensen
tk@nfo.no