EASA regelverk

EASA regelverk
Siste revisjon av det forenklede regelverket "easy access rules" finnes HER.

Sliter du med å forstå regelverkets sammensetning? Les ”guide for dummies” for å få et generelt overblikk.

Mange av rettighetene du har som flytekniker står oppført her. Det hender det oppstår situasjoner knyttet til usikkerhet rundt prosedyrer og rettigheter. Det å kunne klare å finne frem i regelverket kan bidra til å løse flere spørsmål. Dersom du lurer på noe eller stiller deg kritisk til prosedyrer i din organisasjon, ta gjerne kontakt med tu@nfo.no.

Seneste revisjon av regelverket, i consolidated versjon, finnes på EASAs hjemmesider. Revisjoner inkludert endringer/rettelser i lovverket "amendments", samt vedlegg er integrert i en sammensatt og forenklet "easy-to-read" versjon av regelverket.

Artikkel om EASAs tolkning av CRS og teknikerens rolle kan leses her.