Valgkomité

Valgkomiteens oppgave er å sørge for at det er egnede kandidater til alle verv i sekretariatet når Representantskapsmøte avholder sitt årlig valg.

Leder

Bjørn Kyrre Larsen
SAS

Medlem

Joakim Haugland
Norwegian

Medlem

Kristian Johannesen
Widerøe Technical Services

 Ønsker du å komme i kontakt med valgkomiteen?

valg@nfo.no