Widerøe Technical Services

Om NFO avdeling Widerøe Technical Services

NFO avdeling Widerøe Technical Services (WTS) består av ca 160 medlemmer.

WTS er et selskap i konsernet Widerøe AS, som igjen er et datterselskap av Torghatten ASA.
WTS med sine 350 teknikere og mekanikere, jobber med tekniske tjenester på Bombardiers Dash 8-100/200/300/400 og Boeing 737NG

Hovedbasen ligger i Bodø, der vi har både Base Maintenance (tungt vedlikehold) og Line Maintenance (lett vedlikehold). WTS har også Line Maintenance baser i Tromsø, Torp, Bergen og Florø.

WTS er eneste leverandør av tekniske tjenester til kommersielle fly i Norge som har komplett verksteddrift, det vil si alt i fra motor, propell, avionikk og NDT til strukturverksted og maskinering.

Styret

Leder

Ola Johansen
wts@nfo.no
+47 476 12 726

Nestleder

David Kristiansen Olsen

Sekretær

Tor Øyvind Sandnes

Kasserer

Kristian Bråten

Styremedlem

Gjermund Myrvang


Tillitsvalgt TOS

David Kristiansen Olsen

Tillitsvalgt TRF

Ole Christian Bolt

Tillitsvalgt BGO

Fabian Knutsen