Widerøe Technical Services

Om NFO avdeling Widerøe Technical Services

NFO avdeling Widerøe Technical Services (WTS) består av ca 160 medlemmer.

WTS er et selskap i konsernet Widerøe AS, som igjen er et datterselskap av Torghatten ASA.
WTS med sine 350 teknikere og mekanikere, jobber med tekniske tjenester på Bombardiers Dash 8-100/200/300/400 og Boeing 737NG

Hovedbasen ligger i Bodø, der vi har både Base Maintenance (tungt vedlikehold) og Line Maintenance (lett vedlikehold). WTS har også Line Maintenance baser i Tromsø, Torp, Bergen og Florø.

WTS er eneste leverandør av tekniske tjenester til kommersielle fly i Norge som har komplett verksteddrift, det vil si alt i fra motor, propell, avionikk og NDT til strukturverksted og maskinering.

Styret

Leder

Ivar Andre Olafsen
wts@nfo.no
+47 957 17 782

Nestleder

Ola Johansen

Sekretær

Tor Øyvind Sandnes

Kasserer

Kristian Bråten

Styremedlem

Gjermund Myrvang


Tillitsvalgt TOS

David Olsen

Tillitsvalgt TRF

Fredrik Øien Kulbotten

Tillitsvalgt BGO

Håkon Sverre Wiken