Brudd i forhandlingene mellom NFO og NHO Luftfart

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) brøt hovedforhandlingene med NHO Luftfart 09. november 2020.
NHO Luftfart kunne ikke imøtekomme NFO på noen av punktene som var viktige for oss.

Bruddprotokoll er levert den 10. november kl. 1600 til Riksmekleren for behandling.

Norsk Flyteknikerorganisasjon har 470 medlemmer tilhørende i Norwegian, SAS, Widerøe og Babcock.