Flight Safety Symposium 2017


To representanter fra NFO har vært til stede i London for å delta på Flight Safety Symposium. Dette er en konferanse som omhandler flysikkerhet og hvilke problemstillinger vi står ovenfor i bransjen vår. Det har i år vært stort fokus på Safety Management System (SMS) og Flight Data Monitoring (FDM).

Vi skulle egentlig deltatt på en del av konferansen som var myntet på flyvedlikehold, men dette ble dessverre avlyst i siste liten. Dette synes vi var meget uheldig da vi i stedet måtte delta på det som omhandlet den operative delen av kommersiell luftfart. Til tross for dette var det i stor grad repetisjon av det man vet fra før og man blir påminnet om ved continuous training kurs. Selv for oss som ikke direkte er i den operasjonelle driften var det lite ny informasjon og ingen løsninger på de problemstillingen man kjenner til. Dette ble påpekt av andre som også delte vår mening om at årets konferanse ikke var spesielt nytenkende, og at de fleste foredragene hadde den samme agenda.

EASAs Significant Seven

Om man skal trekke frem et foredrag som var mer rettet mot vår hverdag, var det appellen fra representanten til Dubai Air Wing. Han stilte seg spørrende til hvorfor SMS enda ikke har blitt implementert i EASAs forskrifter for Part-145 organisasjoner og hvorfor ikke flyvedlikehold er en del av EASAs «Significant Seven».

I følge statistikk og undersøkelse gjennomført av Dubai Air Wing, viser det seg at flyvedlikehold innehar større risiko for potensielle farlige hendelser enn f.eks når flyet er i luften.
Dette kan man se om man setter opp en liste med forskjellige typer hendelser. Disse hendelsene skal i følge foredragsholder dekke over alle typer kategorier for avvik som har med fly og dem som jobber med dem å gjøre.

Det ble også poengtert konfidensialiteten rundt en Safety rapport og presisert at enhver rapportert hendelse er konfidensiell og skal aldri lekke ut med personalinformasjon eller gå ut over den enkelte ansatte.

Vi oppfordrer alle til å fortsette med den gode rapportering av hendelser. Passe på seg selv og andre rundt oss slik at vi hele tiden kan utvikle oss videre, og med det gjøre det vi kan for å forhindre fremtidige hendelser. Husk at sikkerhet er vår største prioritet!

Til sist et spørsmål man kan tenke litt på:
«Klarer vi å se nye potensielle hendelser? Eller stoler vi for mye på gode gamle prosedyrer og vaner?».

 

 

 

 

Jonas F. Høyem og Gjermund Glende Bekkestuen
NFO Infokomité