NFO klossen til Per Ferskau

Under forrige helgs Representantskapsmøte ble tidligere NFO nestleder Per Ferskau hedret med NFO Klossen. Per var nestleder fra 2004 til 2016. Før dette hadde Per tillitsverv lokalt i NFO. avd. Braathens.

Klossen er NFOs hederstegng. Klossen gis til personer som på en særdeles fortjenestefull måte har arbeidet for NFO og dets medlemmers beste.

Oversikt over tidligere mottagere av NFO Klossen.