Referat fra Representantskapsmøte 2018

Årets Representantskapsmøte er nå over. Godt oppmøte fra lokalavdelingen ga mange gode meninger og saklige diskusjoner i alle forslag og saker.

Geir Ove Eriksen

Geir Ove holdt en fin presentasjon om jobben som AEI gjør og hvordan de er representert i de forskjellige fora rundt i verden. Her viser det seg at vi er godt representert og hovedtemaet som det jobbes med for tiden er retningslinjer for hvordan CRS skal gjennomføres. Store selskaper ute i verden ønsker at CRS skal utføres av en person som sitter på et kontor og går gjennom papirer og stempler disse. Her er AEI svært uenig i praksisen og mener at dette går utover flysikkerheten at en tekniker ikke skal være en del av den fysiske jobben.

AEI ønsker at alle våre medlemmer kan ta seg tid til å svare på en liten spørreundersøkelsen.

Spørreundersøkelsen er laget av Cengiz Turkoglu, Senior Lecturer innen airworthiness ved Cranfield University i England. Cengiz er tidligere B1 flytekniker og søker nå hjelp fra andre flyteknikere fra hele verden til å samle inn data om risikoarbeid i jobben vår. Undersøkelsen er en del av en forskning og har til hensikt å undersøke hvordan risikovurderinger blir tatt av piloter, teknikere og deres ledere. Undersøkelsen har ikke til hensikt å fordele skyld og tar sikte på å identifisere faktorer som oppfordrer oss til å akseptere visse risikoer.

Vi ber derfor våre medlemmer om og sette av noen minutter til å delta på denne spørreundersøkelsen. En tilfeldig person vil bli trukket ut og får noen timer gratis kurs ved Cranfield University.

Mot slutten ble det diskutert hvilke føringer som skal legges for dette året og hvordan vi skal gå inn i årets hovedoppgjør mot NHO.

Flere mindre vedtektsendringer ble godkjent, bla. satser NFO på en ny logo i fremtiden. Nye vedtekter vil bli lagt ut her på hjemmesiden når de er revidert.

Forslag til ny logo for NFO. Saken vil bli diskutert videre ila. 2018.

Helt til slutt ble det gjennomført valg av enkelte posisjoner i de sentrale verven.

Sentralstyre og sekretariat:

Leder: Andreas Sundt, WTS
Nestleder: Johnny Dendtler Antonsen, NAS (ny representant)
Org. sekretær: Arne Persson Normann, WTS (ny representant)
Kasserer: Esben Sørensen, SAS

Infokomitéleder: Jonas F. Høyem, WTS
Tariffkomitéleder: Arne Jensen, SAS (gjenvalgt)
Leder Teknisk Utvalg: Geir Ove Eriksen, SAS (ny representant)

Valgkomité:

Leder: Bjørn Kyrre Larsen, SAS
Medlem: Kristian Johannessen, WTS
Medlem: Joakim Haugland, NAS

Revisorer:

Revisor 1: Dag Langeland, SAS (gjenvalgt)
Revisor 2: Rolf Skindlo, WTS (gjenvalgt)