Reisebrev fra Solakonferansen 2018

Offshore helicopter operations towards 2038.

17. september var det igjen duket for Solakonferansen og med et tre dagers forum for helikopterbransjen. Som vanlig hadde NFO valgt å sende en representant til Stavanger for å følge konferansen og for å få med seg hva som rører seg i bransjen.

Hva er Solakonferansen:

Stiftelsen Solakonferansen har som mål minst en gang i året å bringe sammen de mennesker som best kan medvirke til å bedre sikkerhet, kvalitet og miljø innen luftfarten. Programmet orienteres omkring aktuelle luftfartsspørsmål og søker å sette fokus på de områder ressursene kan gi høyest effekt for sikkerheten. Konferansen skal gjennom virksomheten bidra til å formidle ny viten videre også til andre områder enn luftfarten. Visjonen er å påvirke utvikling for bedre holdninger til sikkerhet i videste betydning, skape forståelse på alle nivåer for at sikkerhet koster, men at investeringer i arbeid med kvalitet og sikkerhet i siste instans er lønnsomt.

Årets tema og velkomst:

Tema for dette året var helikopteroperasjon i fremtiden – 2018 til 2038 – der operatører, myndigheter og produsenter skulle på talerstolen.

Velkomsttalen ble holdt av Odin Leirvåg som er styreleder ved Stiftelsen Solakonferansen. Han åpnet med å utfordre spesielt produsentene, ved å henvise til fixed-wing og denne bransjens fokus på passasjerene og til å ta i bruk teknologi som allerede er i bruk i denne delen av bransjen.

Han hevdet at det var lite tillitvekkende at passasjerene måtte ha lange sikkerhetskurs og overlevelsesdrakter for å reise med helikopter, samt at mangelen på redundancy på hovedkomponenter var godt kjent og dermed kunne gjøre kunden usikker og redd. Han mente også at helikoptret i dag blir brukt på en måte som helikopterkonstruksjonen ikke var tiltenkt for – last og passasjerfrakt over lange distanser, og ikke hovering og løft.

Foredragsholdere:

Bell, Sikorsky, Leonardo og Airbus hadde mye å vise frem under konferansen. Nye satsningsområder, nye designer og en del om vedlikehold var gjennomgangstema selv om det var noe sprikende på fokus.

Bell
Bell snakket mye om at de ville holde på design, men heller satse på ny teknologi. Fly by wire og health monitoring var noe som ble diskutert. Lengre ut i horisonten ville man se på hybridteknologi og fler-rotordesign. Droner i forbindelse med frakt ble også nevnt.

Sikorsky
Sikorsky ble nok litt for trauste og lite visjonære. De hadde en del om 100% planned maintenance, men relativt lite om visjoner for fremtidens design. Dog mente de at med den utviklingen som man så på databehandling, så var predictive maintenance noe som ville komme. Det er ganske interessant å leke litt med tanken. Flyet/helikoptret rapporterer en trend som ville kunne utløse en feil, bestiller delene og slot i hangar, samt gir ordre til lageret for print av nye deler på det lageret nærmest til basen.

Leonardo
Leonardo satser stort på tiltrotor og mener at de skal kunne levere et produkt som treffer et marked som ligger mellom fly og helikopter. De viste film om deres AW609 der testing av motorbortfall og redundancy var løst med shaft og gearbox mellom motorene på hver vinge. De mente konseptet ville kunne introduseres til oljebransjen rundt 2030.

Airbus
Airbus holdt en relativ lav profil gjennom konferansen, men hadde også mye om videreutvikling av monitorering og eksisterende systemer. Situation Awarness-, Obstacle Warning- og Rotor Warningsystemer.

Karl Johnny Hersvik, Aker BP
Karl Johnny leverte et meget godt foredrag om fremtidsperspektivene for oljebransjen på norsk sokkel. Software Robotics er et stort satsingsområde i bransjen. Det er programvare som både hjelper i administrasjon, planlegging og for teknisk personell ved å hente informasjon fra nettet. Han viste også at selv om det snakkes mye om å kutte oljeforbruket, så viser kurvene et økende forbruk.

CHC Europe
CHC var som andre i bransjen meget bekymret for hvordan bransjen skulle takle det store underskuddet på teknikere og piloter. De var i gang med et program for utdanning i eget selskap – Taking Care – som handler om å utdanne, trene og beholde personell.

En del av konferansen var også tildelt meteorologi i form av bedre varsel om bl.a. lynnedslag. Vi ble vist hvor langt man hadde kommet med nøyaktige varslinger og hvordan forbedringer med større datakraft kunne forventes.

Norske myndigheter var selvfølgelig representert med CAA Norway, NHO og LO luftfart. Økning av persontransport, droner til privat og næring, sikkerhet, manglende personell og selvfølgelig elektrisk drift var kort oppsummert et gjennomgangstema gjennom konferansen.

Til slutt vil jeg si at dette var en meget god konferanse for helikopterbransjen og dens fremtidshorisont, både med futuristisk design, bedre hjelpemidler og økt sikkerhet. Jeg vil vel tørre å påstå at helikopterbransjen har litt å lære av fixed-wing når det gjelder persontransport og redundancy. Likevel ser jeg også at en del av bekymringene som fremmes her er de samme som vår bransje opplever. Dronemarkedet er allerede blitt stort i Norge og er på vei til å bli en hodepine for bransjen generelt, samt at myndighetene ikke har kommet i mål med reguleringen. Det hersker derimot ingen tvil om at dette sammen med elektrisk og hybrid teknologi er noe som vi alle ville måtte forholde oss til i fremtiden.måtte forholde oss til i fremtiden.

Johnny
Nestleder, NFO Sentralt